👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 5-6

Skapad 2017-04-24 14:43 i Vallhallaskolan F-6 Oskarshamn
Grundskola 6 Geografi Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att tillsammans gå igenom de olika områdena i Europa. Därefter kommer du att få lära dig mer om ett land och presentera inför klassen. Vi kommer också att följa tv-serien Geografens testamente och arbeta utifrån den..

Innehåll

 

Arbetssätt och undervisning

 • Högläsning av fröken Europa.
 • Film: Europas befolkning.
 • Gemensamt arbete med de olika regionerna i Europa. Text+ film+ namngeografi.
 • Geografens testamente- utgångspunkt för diskussioner kring livsmiljöer samt geografins metoder. Kahoot- träna begrepp.
 • Repetition av hur man använder kartan och kartboken. Kartbokslek.
 • Eget arbete med Europas namngeografi i par. Rätta själva. Läxa, samt förhör på Europas länder och huvudstäder.
 • Genomgång av jordens inre och yttre krafter.Plattektonik-studi. Övningar i Tummen upp.
 • Eget arbete med ett land utifrån givna frågeställningar (skriva en faktatext). Landet ska presenteras för klassen med hjälp av Mindomo:
 • Använd Google Earth och kartbokenför att ”titta” på ditt land. Hur ser det ut egentligen?
 • Gör en tankekarta utifrån dessa punkter:
 • Var bor de flesta människorna i ditt land? (Namnge städer.) Varför? Ta hjälp av kartboken. Visa på en karta.
 • Förekommer det jordbävningar eller vulkanutbrott eller annat som påverkas av jordens inre krafter i ditt land. Berätta. Varför? Varför inte?
 • Brukar landet drabbas av några andra naturkatastrofer? Vilka? Varför?
 • Vilka naturresurser finns i ditt land? Ta hjälp av kartboken.
 • Hur används naturresurserna i ditt land, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.
 • Hur är tillgången på vatten i ditt land och vilken betydelse har vattnet för de som bor där.
 • Använd geografiska ord och uttryck.
 • Diskutera källornas användbarhet.

Visa vad du lärt dig

Genom din faktatext och muntliga presentation av ett land samt skriftlig uppgift. Åk 6

Läxförhör på Europakartan. En del av Europa i veckan. Åk 5

Slutuppgift. Åk 6

Tidsram

8 veckor.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6