Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hungerspelen: läsning

Skapad 2017-04-24 14:54 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 6 Svenska
"Att läsa är att tänka" sägs ofta, och det är inte så konstigt. Att kunna läsa, och förstå, text är den absolut viktigaste förmågan om man vill lyckas bra i skolan och samhället. Det är det absolut vanligaste sättet att ta in nya saker, det kan vara hur fotosyntesen går till via en biologibok eller att du går in i och upplever någons annans liv i en roman om sorg eller kärlek.

Det finns nog ingen under 40 som inte är bekant med dystopin hungerspelen, men det är långt ifrån alla som har läst den. Ännu färre har verkligen funderat och tänkt till när de läst den. Vi ska ta denna populära och spännande bok och verkligen försöka gå på djupet både med boken och oss själva.

Innehåll

Två förmågor som gör dig till en utmärkt läsare

Det finns vissa saker man måste träna på för att bli en bättre läsare. Här beskrivs dessa och även lite om hur vi ska göra det.

Läsflyt

Vad?

Läsflyt handlar om förmågan att läsa en text i lagom takt och att du kan avkoda bokstäver (grafem) till ljud (fonem) på ett så det blir ett ord. När du läser med flyt sker detta mer eller mindre automatiskt, alltså utan att du behöver tänka så mycket. Men det handlar också om att förstå det du läser. Man kan säga att ett utmärkt läsflyt utgörs av tre delar:

  • Korrekt ordavkodning: Att du själva orden läser med enbart få fel
  • Automatiskt processande: Att du läser med bara liten ansträngning i det tekniska i läsningen, istället läggs energi på att förstå
  • God prosodi: Handlar om att du kan läsa i ett gott tempo, ta pauser när det krävs och hur man betonar ord på olika sätt.

Läsflyt är en grundläggande och viktig fömåga, men det är inte detsamma som god läsförståelse eller att vara en god läsare. Men det är en otroligt viktig del för om flytet är gott är det mycket lättare att hänga med och förstå innehållet.

 

Hur?

Vi ska prova en del olika övningar. Exempelvis parläsning, körläsning och andra sätt att läsa högt där man går igenom om en text flera gånger och med hjälp av andra blir medveten om sitt eget sätt att läsa, och hur man kan göra när det inte riktigt går som det ska.

 

Läsförståelse

Vad?

Läsförståelse handlar om förmågan att förstå det man läser. Detta är själva målet med all läsning. Att ha gott läsflyt gör det lättare att förstå men det behövs även andra förmågor och strategier för att förstå texten. Att ha en god läsförståelse är grunden till nära allt lärande, eftersom så mycket i skola och livet är i textform. Men läsförståelse är även viktigt för att kunna kommunicera med andra. Det är en galen myt att goda läsare förstår allt de läser. Men de har goda strategier när de läser och vet vad de kan göra när de inte förstår texten.

Läsförståelsestrategier kan ses lite som verktyg i en verktygslåda, olika verktyg behövs till olika saker. Här är en mängd verktyg som du kommer behöva när vi läser Hungerspelen:

  • Att kunna göra inferenser: Det handlar om att kunna "läsa mellan raderna". Att dra slutsatser och förstå saker som inte står direkt uttryckta i texten. 
  • Förståelseschema: Dina inferenser (och annat) gör att du har ett schema eller en uppfattning om vad som händer, varför det händer och vad som kommer hända. När man får reda på nya saker och läser med förändras din bild av den nya informationen. Denna strategi handlar enkelt om att stanna upp, tänka till "vad vet jag nu?" och kanske titta igenom eller läsa något igen om man är osäker.
  • Tänk framåt: Handlar om att genom det man vet, ens schema över berättelsen eller texten kunna gissa eller anta vad som kommer ske senare.
  • Skapa bilder: Försök att skapa bilder av vad som händer och hur saker ser ut under läsningen. Visualisera! Det är värt att pausa i läsningen, tänka till, försöka föreställa sig hur det ser ut för att sedan fortsätta läsa, det ökar njutningen med läsningen och förståelsen.
  • Ställa frågor och undra saker: Att lära sig att ställa sådana frågor om texten som utmanar tankarna. Det gäller att försöka ställa autentiska och öppna frågor till varandra, frågor som inte har ETT givet svar. Man ska värderar varandras svar på ett respektfullt sätt och kunna ställa frågor om med utgångspunkt i den lästa texten. Det är främst frågor som utvecklar ett djupare tänkande som du ska lära dig.
  • Att lösa oklarheter: Det är viktigt att kunna ha sätt att lösa problem med förståelse. Var det något du inte förstod så får du läsa om ordet, meningen eller ännu mer, fråga en vän eller slå upp/googla ordet. Man kan också säga att funderingar kring vilka idéer eller huvudbudskap som en text hör till denna strategi.
  • Sammanfatta: Att samanfatta vad som är viktigt i det man har läst och vad som är detaljer är otroligt viktigt för att kunna förstå en text, och inte minst för att kunna komma ihåg det man behöver komma ihåg av texten.

Ingen strategi är det ensamma svaret till att bli en utmärkt läsare, precis som inget verktyg kan bygga vad som helst. Dessutom hör de alla ihop med varandra. Det vanliga är att det krävs mer än en strategi och mer än ett verktyg om man ska göra något ordentligt. Så även om vi tränar på dem för sig ibland så är målet att de ska fungera tillsammans.

 

Hur?

Vi ska öva läsförsåelse på flera sätt. Ni kommer få svara på frågor om texten som kräver att ni läser med olika strategier, t.ex att ni blickar framåt och förutspår utifrån vad ni läst eller försöker förstå varför någon gör något eller liknande som inte står i texten (gör inferenser). Ni kommer även få ställa egna frågor, till texten och till varandra.

Gemensamma diskussioner är kanske det som utvecklar förståelsen för en bok mest. Genom att diskutera med andra får man reda på hur andra förstått och sett på vad som händer i boken.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: