Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekplatsen 2017

Skapad 2017-04-24 15:15 i Allerums skola Helsingborg
Vi utgår från de fem enkla maskinerna: hävstången, skruven, kilen, lutande planet och hjulet när vi bygger upp en lekplats.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Teknik Bild Svenska
Vi utgår från de fem enkla maskinerna: hävstången, skruven, kilen, lutande planet och hjulet. du kommer att få skapa en modell av eget lekredskap.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att förstå och beskriva tekniska lösningar, med teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

 • namnge och beskriva de fem enkla maskinerna: hävstången, skruven, kilen, lutande planet och hjulet.
 • känna igen några tekniska lösningar i vardagen där de enkla maskinerna ingår.
 • utarbeta en idéskiss till ett lekredskap där någon av de enkla maskinerna används.
 • använda och sätta ihop, sammanfoga, olika materiel av en fysisk modell av ett lekredskap.
 • utforma, bygga en fysisk modell av ett lekredskap, utifrån en vald idéskiss.
 • skissa av din fysiska modell i tre vyer: framifrån, från sidan och uppifrån.
 • muntligt redovisa  arbetsprocessen, materiel och hur ditt lekredskap fungerar.
 • använda relevanta ord/begrepp när du redovisar.

 Så här ska vi arbeta:

 • se på Power pointpresentation
 • se på filmer
 • göra en idéskiss på ett lekredskap
 • sätta ihop en fysisk modell av ett lekredskap med hjälp av olika materiel
 • skissa av din modell från tre håll ovanifrån, framifrån och från sidan. 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:

 • kan visa och beskriva de fem enkla maskinerna
 • kan använda begrepp som beskriver de fem enkla maskinerna
 • kan genomföra arbetsprocessen med att göra en skiss, bygga ett lekredskap och skissa av din modell.
 • kan muntligt redovisa ditt arbete och berätta om ditt lekredskap

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv Tk Bl SvA
Lekplatsen 2017

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Teknik
Din förmåga att kunna förklara de enkla maskinerna hävstång, skruven, kilen, lutande planet och hjulet.
 • Tk
Du kan med stöd av en vuxen och med konkret material berätta om någon av de enkla maskinerna.
Du kan på ett enkelt sätt med hjälp av konkret material berätta om flera av de enkla maskinerna.
Du kan berätta om de fem enkla maskinerna.
Teknik
Din förmåga att använda enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
 • Tk
Du kan använda enstaka begrepp när du beskriver tekniska lösningar
Du kan använda några begrepp när du beskriver tekniska lösningar
Du kan använda flera begrepp när du beskriver tekniska lösningar
Teknik
Din förmåga att se sambandet mellan de fem enkla maskinerna och föremål som man använder i vardagen.
Du kan beskriva något föremål där det finns någon av de fem enkla maskinerna.
Du kan beskriva flera föremål där det finns flera av de fem enkla maskinerna.
Du kan beskriva föremål som passar till alla de fem enkla maskinerna.
Teknik
Din förmåga att genomföra arbetsprocessen med att göra en skiss, bygga ett lekredskap och skissa av din modell.
Du kan med stöd av en vuxen göra en skiss, bygga ett lekredskap och skissa av din modell.
Du kan självständigt med lite stöd från en vuxen göra en skiss, bygga ett lekredskap och skissa av din modell.
Du kan självständigt göra en skiss, bygga ett lekredskap och skissa av din modell.
Svenska - muntlig redovisning
Din förmåga att muntligt redovisa ditt arbete.
Du kan med stöd av en vuxen muntligt redovisa ditt arbete "Lekplatsen".
Du kan på ett enkelt sätt muntligt redovisa ditt arbete "Lekplatsen".
Du kan självständigt muntligt redovisa ditt arbete "Lekplatsen".
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: