Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-17 åk 8 sh Så styrs Sverige TP

Skapad 2017-04-24 15:51 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Samhällskunskap
I Sverige fattas varje år beslut om tusentals frågor, allt från stort till smått. Hur går det till? Vilka beslut fattas på vilken nivå - lokal, regional eller nationell? Kan jag som medborgare vara med och påverka och hur påverkas jag av besluten? I detta arbetsområde reder vi ut dessa frågor.

Innehåll

Mål för elev 

Du ska förklara hur Sverige styrs och den demokratiska processen går till; du redogör för maktdelningsprincipen. 

Du ska veta hur ett beslut går till; kunna förklara hur beslutsprocessen fungerar och hur du som medborgare kan påverka besluten. 

Du ska veta vilka ideologier Sveriges partier grundar sig på och vilka partier som ingår i riksdag och regering.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Genomförande

Du arbetar med text och uppgifter som handlar om Sveriges styrelsesätt samt om den demokratiska processen. Du deltar i genomgångar och olika övningar. Du arbetar med olika uppgifter, enskilt eller i par. Du tränar dig i att bearbeta lärobokens texter med hjälp av olika strategier för läsförståelse. Du kommer att ha ett läxförhör och ett mindre prov. 

 

Innehåll

Matriser

Sh
Jä vt-17 åk 8 sh Så styrs Sverige TP Pågår

---->
---->
---->
Redogöra och se samband
du har grundläggande kunskaper om politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver detta med enkla samband.
Du förklarar hur Sveriges politiska system är uppbyggt och fungerar. Du förklarar i något led samband inom och mellan maktdelningsprocessen. Du redogör för hur valprocessen i Sverige ser ut.
Du förklarar utvecklat hur Sveriges politiska system är uppbyggt och fungerar. Du förklarar i olika led samband inom och mellan maktdelningsprocessen. Du redogör utvecklat för hur valprocessen i Sverige ser ut.
Du förklarar väl utvecklat hur Sveriges politiska system är uppbyggt och fungerar. Du förklarar i många olika led samband inom och mellan maktdelningsprocessen. Du redogör väl utvecklat för hur valprocessen i Sverige ser ut.
Resonera och diskutera
du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer
Du visar på något exempel om vilka för- och nackdelar det kan finnas med olika former för gemensamt beslutsfattande. Du vet skillnaden mellan de olika ideologierna.
Du visar exempel på om vilka för- och nackdelar det kan finnas med olika former för gemensamt beslutsfattande och reflekterar kort kring det. Du beskriver kort skillnaden mellan de olika ideologierna.
Du visar exempel på många exempel om vilka för- och nackdelar det kan finnas med olika former för gemensamt beslutsfattande och reflekterar kring det. Du beskriver utvecklat skillnaden mellan de olika ideologierna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: