Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning 16/17 AF

Skapad 2017-04-24 16:27 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar en matematisk förståelse och därigenom en förmåga att strukturera vardagen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet.

Undervisning och aktiviteter

Du kommer träna på att:

- ramsräkna 

- storleksordna talen

- koppla ihop antal med siffra

- delta på samlingen när vi pratar om veckodagar, datum mm

- jobba med logiska materiel, följa mönster, pussla mm

- räkna enkla additionstal

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9

Matriser

VEU
Grundsärskolan träningskolenivå

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Ramsräkna 1-100
Storleksordna talen
Koppla ihop antal med siffra
Delta på samlingen när vi pratar om veckodagar, datum mm
Jobba med logiska materiel, följa mönster, pussla mm
Räkna enkla additionstal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: