Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, elektricitet och magnetism åk 5

Skapad 2017-04-24 20:30 i Munkedalsskolan Munkedal
Vi lär oss om energi, elektricitet, energiprincipen, energikällor och människans påverkan.
Grundskola 4 – 6 Teknik Kemi Fysik
Vi kommer att lära oss om energikällor, magnetism och magnetism. Vi utgår från boken koll på No, faktatexter och filmer.

Innehåll

 

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi och miljö
 • använda begrepp inom fysik och teknik som handlar om energi
 • förklara samband som handlar om energi
 • värdera konsekvenser av olika val av energikällor för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen när det gäller energikällor

Konkretisering av mål

Du kommer att få lära dig:

 • vilka olika energiformer det finns
 • om olika energikällor
 • hur olika energikällor påverkar miljön
 • hur vi människor använder energi
 • hur människan utvecklat olika tekniker för att använda energi efter de behov som uppstått
 • vad elektricitet är
 • om magneter och elektromagneter
 • skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor
 • vilka förnybara energikällor det finns
 • vilka icke förnybara energikällor det finns
 • hur människan påverkar miljön genom användning av energi
 • om växthuseffekten
 • om att spara energi
 • om att välja energikällor som inte skadar miljön

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • läsa om energi och elektricitet
 • praktiska undersökningar
 • diskutera, lyssna, samtala, resonera och reflektera
 • argumentera
 • se filmer
 • enskilt arbete
 • grupparbete
 • EPA

Viktiga begrepp

 • elektricitet
 • elektromagnet
 • elmotor
 • energiformer
 • energikälla
 • energiprincipen
 • fossila bränslen
 • förnybar energi
 • icke förnybar energi
 • kraftverk
 • magnetfält
 • värmeenergi
 • växthuseffekt
 • kompass

Bedömning

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet.

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • deltar i diskussioner om energi, elektricitet och miljö.
 • visar att du kan dra slutsatser och samtala om olika energier i förhållande till användningsområden.
 • du kan visa att du förstår och kan använda dig av ämnestypiska begrepp.
 • Du kommer att genom att rita och skriva visa att du förstår hur olika energiformer skapas och omvandlas samt om energiprincipen.
 • Din kunskapsutveckling förs in i matrisen här på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk Ke
Ämnesmatris Fysik. Energi och elektricitet

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 3
Godtagbara kunskaper för årskursen
KOMMUNICERA
Redovisning av två olika energikällor. Jämföra och se skillnader och likheter. Skapa en plansch vid grupparbete.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
BEGREPP
3A ...använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i naturen och samhället.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken på ett enkelt sätt. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
- energi
Du kan ge exempel och beskriva på ett ganska bra sätt hur energikällor, energianvändningoch isolering hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara på ett utvecklat sätt hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara på ett välutvecklat sätt hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: