Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare

Skapad 2017-04-24 20:39 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 9 Svenska
"Alla kan skriva deckare. Det är inget hokus pokus och man behöver inte ha någon medfödd talang." av Camilla Läckberg.

Innehåll

Under veckorna 11-16 arbetar vi med deckare.

Under arbetets gång kommer vi att:

 • gå igenom hur en deckare är uppbyggd och vad som är typiskt för genren, bland annat genom att se reportage om Camilla Läckberg
 • öva på att skriva deckare tillsammans
 • skriva en deckare
 • ge och ta emot respons
 • se en deckare

När det gäller strukturen kommer vi att koncentrera oss på

 1. inledning och avslutning
 2. gestaltning
 3. dialoger

 Bedömning sker enligt matrisen i slutet av planeringen.

Uppgifter

 • Deckare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Deckare

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dina tankegångar framgår
Dina tankegångar framgår TYDLIGT
Dina tankegångar framgår tydligt
Din deckare innehåller ENKLA gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din deckare innehåller UTVECKLANDE gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din deckare innehåller VÄLUTVECKLANDE gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Deckaren har en ENKEL spänningskurva.
Deckaren har en FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEX spänningskurva.
Deckaren har en KOMPLEX spänningskurva.

Struktur och textbindning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texten är i huvudsak sammanhängande och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har UTVECKLAD textbindning, tex med enkla sambandsord
Texten är sammanhängande och har VÄLUTVECKLAD textbindning, tex med varierande sambandsord
Deckaren innehåller mördare, mord, ledtrådar och får en lösning i slutet.
Texten har en struktur som väl passar en deckare.
Texten är välstrukturerad tex genom styckeindelning och effektiv inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning.
Texten är i huvudsak styckeindelad.
Din text är styckeindelad.

Språk, stil och normer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är VARIERAT
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är RELATIVT VÄL FUNGERANDE och varierad, tex genom att du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är VÄL FUNGERANDE och varierad, tex genom att du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus fungerar RELATIVT VÄL
Tempus FUNGERAR VÄL
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer i RELATIVT VÄL normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer i VÄL normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken

Helhetsbedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en deckare i en ungdomstidning.
Innehåll och form i din text fungerar RELATIVT VÄL som en deckare i en ungdomstidning.
Innehåll och form i din text fungerar VÄL som en deckare i en ungdomstidning.

För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar RELATIVT VÄL
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar VÄL.
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk
Du använder en ÄNDAMÅLSENLIG kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ÄNDAMÅLSENLIG OCH EFFEKTIV kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: