Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap - Plantering av växter

Skapad 2017-04-24 22:44 i Kastanjen Haninge
Förskola
Tillsammans med barnen kommer vi att plantera frön, bönor, kärnor och blomskott för att sedan följa våra plantors utveckling från frö till fullvuxen växt. Vi vill utveckla barns förståelse för naturen och stimulera deras intresse och nyfikenhet för ämnet på ett lustfyllt sätt. Vi vill att barnen ska få möjlighet att förstå hur växter växer, hur processen från frö till planta ser ut. Vi vill att barnen ska få erfara att det är möjligt att odla själv och värna om närmiljön.

Innehåll

 INNEHÅLL:

Förståelse för vad växter behöver för att växa och dess ursprung.

Varje individ ska få uttrycka sina tankar om vad en växt behöver för att den ska växa. De ska själva få plantera frön och se vad som händer och berätta för pedagogerna vad fröet behöver för att växa.

MÅL:

Barnen skapa sig förståelse för var växter kommer ifrån och vad den behöver för att överleva

 Att ge barnen kunskap om att plantera växter.

VEM/VILKA

Alla barnen ska få plantera en böna var och berätta vad den behöver och se vad som händer med den.

VAD/ VEM?

 • Vad:
  Vi kommer dokumentera barnen när de planterar och tar hand om sin böna. Barnen kommer att få uppgifter till exempel att rita sina hypoteser: vad kommer att hända med frön/böna i jorden?. Vi kommer att lyssna efter barnens egna hypoteser, teorier och dokumentera, till exempel genom att filma, anteckna eller ta bilder.
  Barnen kommer få plantera både enskilt och i grupp. I grupp kommer vi plantera bönor. En kruka får stå i ett fönster, en får stå i ett rum utan fönster och en kruka får stå i mörker. Vi kommer dokumentera med bild och text vad som händer med de olika planteringarna och fundera på varför resultatet blir som det blir. Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den. 
 •  Vem:                                                                                                                                                                                  Arbetslaget tillsammans med barnen.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 • Barnen får möjlighet att plantera bönor. Hur gör vi? Var kommer de ifrån? Vad behöver de för att växa med mera.
 • Vi observerar och barnen får möjlighet att vara med om hela processen. 
 • Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen om vad som händer i krukorna med bönor. Vilka frågor och funderingar uppkommer? Vi undersöker och besvarar dessa tillsammans.

Vad? Hur väcker vi barnens nyfikenhet? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de?

 • Genom att byga upp en inre miljö som lockar barnen till utforskande
 • Odling tillsammans med barnen
 • Att få se bönan gro är spännande, att få ansvaret att sköta om en planta är utvecklande och att barnet lär sig om naturen är viktigt.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: