Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gällingeskolan Lpp-mall SO - Yrken

Skapad 2017-04-25 07:37 i Gällingeskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här skriver du kortfattat om ämnet,pedagogiska principer, tidsram samt källor t.ex. Lgr11. Vi kommer att diskutera tillsammans vilka centrala samhällsfunktioner det finns. Vi kommer också att diskutera tillsammans vilka yrken det finns och vilka olika verksamheter det finns i närområdet. Källa; Lgr11, boken om SO 1-3,
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att diskutera tillsammans vilka yrken det finns och vilka centrala samhällsfunktioner det finns. Vi kommer också att diskutera tillsammans vad lönen ska användas till och tänk om ingen gick till jobbet. Vad skulle hända då?

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i SO ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga/färdighet att:

-  känna till vilka olika yrken det kan finnas i ett samhälle.

-  känna till vilka samhällsfunktioner som finns och behövs i ett samhälle.

- genomföra en intervju med en förälder om deras yrke.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmågan/färdighet att:

- kunna säga flera olika yrken som finns i ett samhälle.

- kunna säga flera olika samhällsfunktioner som finns och behövs i ett samhälle.

- kunna intervjua en förälder om deras yrke.

Undervisning

Läsa ur "Boken om SO 1-3" sidorna 28-33.

Gå igenom vad ordet yrke betyder och vilka olika yrken det kan finnas.

Intervjua varandra om vad de skulle vilja arbeta med när de blir stora och vilka yrken de tycker är viktiga.

Redovisa för klassen vilket yrke kamraten skulle vilja arbeta med och vilka yrken hen tycker är viktiga.

Diskutera tillsammans om vad som skulle hända om ingen gick till jobbet t.ex. brandmän m.m.

Diskutera tillsammans vad lönen ska räcka till och användas till.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga/färdighet genom att:

- du är aktiv på lektionerna.

- du redovisa din intervju inför hela klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Bi  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: