Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil: träningsformer och levnadsvanor åk 4

Skapad 2017-04-25 07:41 i Slättaskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I det här momentet fokuserar vi på olika träningsformer och hur det kan påverka hälsan. Eleverna avslutar momentet med att göra en egen hälsopoddcast!

Innehåll

 

Varför hälsa och livsstil?

Att få kunskap kring hur man skapar en god en hälsa är en förutsättning för att må bra idag och många år framöver. Detta genom att lära känna kroppens signaler, förstå hur kroppen fungerar i träning och vad man kan göra för att må så bra som möjligt är viktigt för ett långt och aktivt liv.

 

Du utvecklar din förmåga att...

  • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

  • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 

Centralt innehåll ur kursplanen som behandlas...

  • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

  • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och

möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

Kunskapskravet vi arbetar mot i detta moment...

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Lärandeaktiviteter

Vi jobbar med olika begrepp rörande träning och kost samt omsätter dessa begrepp i praktiken. Fokus ligger på konditionsträning och styrketräning. En avslutande hemuppgift där eleverna gör en egen träning – eller kostpoddcast.

 

Elevuppgift

Detta moment sträcker sig över två lektioner och hemläxa. Lektionernas upplägg syns nedan. Under den sista lektionen är bedömningstillfället.

 

Lektion 1: pulslaboration.

 

Lektion 2: styrkelaboration.

 

Hemuppgift: tränings – eller kostpodd (bedömningstillfälle).

 

 

 

Bedömningssituation

Vid sista lektionen presenteras hemuppgiften som är bedömningstillfället. Hemuppgiften går ut på att göra en egen tränings – eller kostpoddcast. Det innebär att eleven ska prata in ett kortare ”radioprogram” kring olika tränings – eller kostbegrepp som du får av mig. Antingen spelar eleven in podden hemma med hjälp av diktafonen i sin mobiltelefon eller så utnyttjar eleven lektionstid och spelar in sin podd på skolans ipad. Inlämning av podden sker antingen via skolans ipad eller att eleven mejlar sin ljudfil till: petter.larsson@falun.se senast fredag vecka 22.

 

 

Bedömningsmatris: takt, rytm och danser till musk.

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Elevexempel

Eleven gör en egen poddcast med hälsotema. Eleven diskuterar enkelt och översiktligt i podden kring olika begrepp och egna erfarenheter rörande träning och kost samt hur dessa faktorer påverkar elevens välmående och ork.

 

 

Uppgifter

  • Hälsopoddcast

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: