Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Racketsport /kondition åk 6 vt 2017

Skapad 2017-04-25 08:37 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Ni kommer under arbetsområdet få möjlighet att arbeta med racketsporterna bordtennis, tennis och badminton. Ni kommer även att få arbeta med arbetsuppgifter kring kondition och hälsa.

Innehåll

Centralt innehåll

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är följande:

 • Utveckla er öga till hand koordination.
 • Utveckla ert rörelsemönster.
 • Utveckla era kunskaper kring regler samt relevanta ord och begrepp.
 • Utveckla er förmåga att sätta upp mål, reflektera och utvärdera era insatser.
 • Utvecklar era kunskaper kring hur man klär sig beroende av aktivitet.

 

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedömda utefter:

 • Teknik med racket
 • Rörelsemönster
 • Förmåga att reflektera, sätta upp mål och utvärdera dina prestationer

Arbetssätt

Lektion 1: Genomgång av arbetsområdet samt uppdelning av klassen till två grupper. 

Lektion 2: Grupp 1 är i hallen och spelar racketsport, med fokus på teknik. Grupp 2 är ute och utför ett konditionsövning i form av löpning. Därefter så utvärderar de sin träning utifrån fasta frågor.

Lektion 3: Samma upplägg som under lektion två men grupp 1 är ute och grupp 2 är inne. 

Lektion 4: Grupp 1 spelar racketsport med fokus på matchspel. Grupp 2 är ute och arbetar med kondition. Därefter utvärdering av sin träning. 

Lektion 5: Samma upplägg som under lektion två men grupp 1 är ute och grupp 2 är inne. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Racketsport och utvärdering av träning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse och teknik
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du klarar av att utföra grundslagen i ett lägre tempo. Du anpassar dina rörelser till viss del utifrån aktivitetens syfte.
Du klarar av att utföra grundlagen i ett högre tempo. Du anpassar dina rörelser på ett relativt välfungerande sätt utifrån aktivitetens syfte.
Du klarar av att utföra alla typer av slag i ett tempo som du varierar för att spelet ska nå sin fulla potential Du anpassar dina rörelser på ett välfungerade sätt utifrån aktivitetens syfte.
Kondition och hälsa
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: