Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modern konst, parafras

Skapad 2017-04-25 08:58 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Konsthistoria; modernismen och samtida konst; genom praktiska uppgifter med teoretiska inslag får eleverna en orientering om några av huvudinriktningarna inom västerländsk konsthistoria i modern tid. Uppgifterna utförs dels i grupp och dels individuellt och innebär arbete med olika tekniker som t.ex. måleri,collage och digital bild.
Grundskola 6 Bild
Under det här arbetsmomentet kommer vi att ha en genomgång där vi tittar på kända konstnärer och några av deras verk. Därefter ska vi tillverka egna verk, parafraser.

Innehåll

Konsthistoria med praktisk uppgift och bildanalys

Centralt innehåll

 

Bildframställning

• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Redskap för bildframställning

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

• Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Arbetssätt:

Genom bildanalys, teckning, måleri, foto, modellbygge och skulptur bekantar vi oss med några av huvudinriktningarna inom västerländsk modern konsthistoria. 

Efter genomgång av konstnärer och deras verk väljer eleverna själva vilka verk de vill omarbeta.

Uppgiften sträcker sig fram till v.22. Därefter ska vi ha bildsamtal gemensamt.

Syfte

Uppgifter

  • Konsthistorisk bild

Matriser

Bl
Bild åk 6, modern konst

E
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
C
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
A
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: