Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska v 20-23 åk 7

Skapad 2017-04-25 10:31 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Arbete kring kläder, shopping och mode enl section 2 i Wings 7 Blue.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under den avslutande delen av åk 7 kommer vi att arbeta med ett projekt om Storbritannien eller Irland. Du väljer själv vad du vill arbeta med och gör detta enskilt eller i par. Du kan välja att arbeta med t ex en stad eller ett land, en historisk händelse, en person eller något annat du tycker är intressant. Berätta för mig vad du ska arbeta med så hjälps vi åt att hitta en infallsvinkel på arbetet. Låt ditt intresse styra dig; det är bättre att arbeta enskilt med något du verkligen tycker är intressant än att arbeta i par med något du inte tycker verkar så kul. Arbetet ska redovisas inför klassen via keynote eller liknande. Använd egna ord och skriv inte bara av faktatexter du hittar. Redovisning sker givetvis på engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

SYFTENA ÄR ATT DU SKA

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

formulera dig och kommunicera i tal och skrift

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

BEDÖMNING - DESSA FöRMÅGOR KOMMER ATT BEDÖMAS - DESSA VISAR DU GENOM ATT

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter - du läser och sovrar bland de fakta du hittar

formulera dig och kommunicera i tal och skrift - du gör en keynotepresentation eller liknande och redovisar inför klassen

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd - i de fall orden inte räcker till löser du problemet ändå

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används - du arbetar med ett land, en stad eller liknande

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Arbetsgång:

 

V 20         Introduktion och uppstart

 

V 21-22    Projektarbete

 

V 23         Redovisning

Matriser

En
Wings Red SECTION 3

Rubrik 1

E
C
A
Förstå talad engelska och texters budskap
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra för, diskutera och kommentera innehåll samt agera utifrån budskap och instruktioner
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Jämföra olika områden där engelska används med egna kunskaper och erfarenheter
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: