Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet- träning Lilla Lack

Skapad 2017-04-25 10:50 i Lackarebäcksskolans grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet
Du får pröva att måla med dina händer, pensel och svamp.

Innehåll

Tidsperiod 

januari - maj 2017

Så här kommer vi att arbeta:

 • En gång/veckan ges du möjlighet / får du prova att måla med fingerfärg, svamp eller pensel på papper.
 • När du fått möjlighet att testa alla tre redskapen/verktygen ger personalen dig möjlighet att uttrycka önskemål om vilket redskap/verktyg du vill använda (med stöd av PECS-pärmen/bild/tecken)
 • Personalen ger dig möjlighet att uttrycka önskemål om vilken färg du vill använda (med stöd av PECS-pärmen/bild/tecken) genom att du till en början får välja mellan två färger och ev. utökas till fler.

Syfte/förmågor att utgå ifrån (se nedan)

 

Centralt innehåll (se nedan)

 

Kunskapskrav och bedömning (se nedan)

Mål i undervisningen (förankrat i kunskapskraven)

 • Att du kan delta och framställa bilder bilder samt delta i att välja redskap/verktyg och material (färg)

Delmål (Formuleras på ett elevnära sätt)

 • Du kan delta i att använda redskap, fingrarna när du framställer bilder
 • Du kan delta i att använda redskap, svampen när du framställer bilder
 • Du kan delta i att använda redskap, penseln när du framställer bilder
 •  
 • Du kan visa vilken färg du vill ha, med hjälp av din PECS-pärm/bilder/tecken
 • Du kan visa vilket verktyg du vill använda, (pensel, svamp eller fingrar) med hjälp av din PECS-pärm/bilder/tecken

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: