Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP litteraturhistoria v 14-21

Skapad 2017-04-25 11:39 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen, romantiken, realismen och modernismen
Grundskola 9 Svenska
LPP svenska år 9 vecka 14-21

Litteraturhistoria-de litterära epokerna

Mål:

Att få en överblick över de vikigaste trenderna i litteraturen under ca 800 fKr och framåt.

Att kunna använda sig av språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Arbetssätt:

Vi kommer att läsa om de litterära epokerna.

Vi kommer bl a att se filmer från UR och lyssna på genomgångar som tar upp de olika epokerna.

<

Examination och bedömning:

Kontinuerligt under arbetsområdet med muntliga samtal och diskussioner, med skriftliga/munliga läxförhör samt redovisning.

Innehåll

v 14-17

v 14 Antiken+ Medeltiden

v 15 Medeltiden+ renässansen

v 16 Arbeta med redovisningar

v 17 Redovisningar

 

v 18-21

v 18 Upplysningen

v 19 Romantiken, skriftligt läxförhör på upplysningen

v 20 Realismen, skriftligt läxförhör på romantiken

v 21 Modernismen, skriftligt läxförhör på realismen

v 22 alla epoker test, skriftligt eller tidslinje? Detta bestämmer vi gemensamt.

 

 

 

Uppgifter

  • PP Antiken + Medeltiden

  • PP renässansen

Matriser

Sv
SVENSKA Kunskapskrav åk9 Lgr 11

LÄSA

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Författare
  • Sv  7-9
  • Sv  7-9
  • Sv  7-9
  • Sv  7-9
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Redovisning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: