Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Shakespeare v 18-21

Skapad 2017-04-25 11:48 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska Svenska som andraspråk Engelska
Ni kommer under v 18-21 att arbeta med tema Shakespeare. Detta är ett ämnesövergripande arbete i svenska och engelska. Ni kommer att lära er mer om författarens liv och verk samt fördjupa er i ett verk/scen och översätta samt spela upp detta på engelska.

Innehåll

Arbetsgång/schema:

V 18 Onsdag 11.25-14.20 (eng+sv)

 

11.25 samling i Jims sal

 

Intro- 11.30

 • PP-arbetsgång
 • studi.se Shakespeare

 

Film -12.00

 • 10 orsaker att hata dig.

 

Lunch 12.30, 

 

Återsamling film- 13.00

 

Grupperna och pjäserna delas ut 14.10-14.20

 

 

 

 

Pjäserna/förlag på scener:

 

Romeo och Julia-akt 3, kusinerna börjar gräla

Länk till summary:

https://www.youtube.com/watch?v=dRrvQ1vZxcg

 

Hamlet-Hamlet och Horatio diskuterar/Hamlet tror att han håller på att bli galen

Länk till summary:

https://www.youtube.com/watch?v=t0CqUTmwKiM

 

Macbeth- "She should have died hereafter"/häxbiten, akt 5, scen 6-8 (Hampus)

Länk till summary:

 https://www.youtube.com/watch?v=uzAujyWpK_s

 

v 19 Denna veckas lektioner i både svenska och engelska går till att arbeta med pjäserna i grupper. Ni samlas först i respektive sal/ämne för närvaro och för att bestämma var man arbetar sen är ni i era pjäsgrupper.

 

Tanken är att ni läser era utdrag/manus och delar ut roller. Ni ska tolka innehållet och modernisera det. När detta är klart ska ni börja träna. Slutligen framför ni och spelar in (troligtvis/förhoppningsvis under v 20)

 

Varje grupp ska ha med en sonett i sin pjäs och detta hjälper Anna La till med

😊

 

 

 

V 20-21 Musikalvecka

 

Vi, Maria H, Jim, Gudbjörg och Anna La, ansvarar för år 9 denna vecka

 

Eleverna, ni,  tränar, tränar och spelar in. Deadline inspelning fredag v 20. Tid för redigering v 21.

 

Ni kommer vid ett tillfälle ha biologi och vid ett annat tillfälle ha ke/fy annars har ni tid att arbeta med Shakespeare under hela veckan.

 

 

v 22 Redovisning:

Filmvisning (alternativt delas filmerna med Maria E, Maria H, Anna La, Jim, Gudbjörg och Suzanna.)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv En SvA
Shakespeare

Rubrik 1

Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
D
Ny nivå
C
Ny nivå
B
Ny nivå
A
Läsa och förstå
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Muntligt
Eleven kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt så att eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt så att eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt så att eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntligt
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och språk och viss anpassning till syfte och mottagare. Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte och mottagare. Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Innehållet-temat (både eng och sv)
Eleven har baskunskaper i ämnet. Eleven vet vem Shakespeare var, ungefär när han levde och verkade samt kan nämna något enstaka verk av författaren.
Eleven har mer än baskunskaper i ämnet. Eleven vet vem Shakespeare var, när han levde och verkade samt kan nämna några verk av författaren och kort om vad något verk handlar om.
Eleven har utvecklade kunskaper i ämnet. Eleven kan en hel del om Shakespeare,när han levde och verkade, samt kan flera verk av författaren och vad några verk handlar om.
Lyssna och förstå (eng)
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Uttrycka sig skrift och tal (eng)
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig muntligt (eng)
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: