Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd - vi lär oss mäta

Skapad 2017-04-25 12:30 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Ett arbetsområde om längd. Börjar med historisk tillbakablick och ostandardiserade enheter och slutar med standardiserad mätning med linjal och måttband.
Grundskola F – 3 Matematik
Det här arbetsområdet handlar om längd och mätning. Vad har du för nytta av att kunna mäta? Hur har man mätt längder förr i tiden och hur mäter vi nu? Nu ska du få lära dig att mäta!

Innehåll

Lärandemål

 • Du ska kunna använda din kropp för att ge exempel på längder.
 • Du ska kunna använda linjal och måttband och ange måttenhet.
 • Du ska kunna uppskatta en längd och ange i enhet samt jämföra längder med varandra.
 • Du ska kunna ge exempel på vad du har lärt dig och när du har användning av det du har lärt dig.

 

Undervisning och arbetsformerDu kommer att träna dessa förmågor och kunskaper genom:

 • Uppskattningsövningar.
 • Genomgång av linjalen- enheterna och hur man mäter.
 • Övningar- mäta olika sträckor.
 • Att resonera och diskutera kring mätning förr och nu.
 • Arbeta i matteboken.
 • Uppskatta och mäta olika saker ute.

 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd genom:

 • att välja ut och redovisa en mätning ni gjort i grupp med uppskattning och resultat samt motivera val av metod.
 • att få ett mätuppdrag att visa för din pedagog.
 • att bli observerad under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: