Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vad är det vi har runtomkring oss?"

Skapad 2017-04-25 12:44 i Nyhammars skola Ludvika
Boken om fysik och kemi - kapitel 1 och 2.
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Vi kommer under vårterminens sista veckor arbeta med kapitel 1 och 2 i "Boken om fysik och kemi". Dessa två kapitel berör tex: Vad är allting gjort av? Hur vet man det man vet idag? Vad är vatten egentligen? Och i vilka former finns vatten?

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

 • Att allt runtomkring oss är gjort av atomer.
 • Att flera atomer ihop kallas en molekyl.
 • Om begreppen grundämne och kemisk förening.
 • Viktiga milstolpar i naturvetenskapens historia.
 • Begreppet kretslopp.
 • Att vatten är nödvändigt för allt liv på jorden.
 • Att vatten är en naturresurs som befinner sig i ständigt kretslopp.
 • Att vatten och andra ämnen kan ha olika former och egenskaper.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi jobbar med "Boken om fysik och kemi".
 • Vi har genomgångar av bokens kapitel.
 • Vi jobbar enskilt och i grupp med frågor och uppgifter kopplade till varje kapitel.
 • Vi kontrollerar att uppgifterna är gjorda och svaren korrekta.
 • Vi gör enkla experiment.

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kommer bedömas utifrån hur väl du deltar i diskussioner i klassen.
 • Du kommer bedömas utifrån hur väl du kan förklara begrepp och experiment.
 • Du kommer bedömas utifrån hur väl du arbetar med dina uppgifter.

Mål, detta ska du kunna:

Du ska kunna förklara begreppen: 1.Atom 2.Molekyl 3.Grundämne 4.Kemisk förening 5.Ytspänning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Boken om fysik och kemi - kapitel 1 & 2.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Jag har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och relativt god användning av kemins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Jag kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten och luft och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten och luft och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten och luft och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån en planering.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån en planering.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån en planering.
Jag använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Jag använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jag kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag gör enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör utvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör välutvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: