Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- programmering

Skapad 2017-04-25 13:32 i Söderskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Teknik Matematik
Du ska få lära dig grunderna i programmering.

Innehåll

Du ska utveckla:

1. Förmågan att använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i olika frågor.

Det innebär att kunna:

 • söka information.
 • fundera kring om informationen är viktigt och källan är trovärdig (källkritik).
 • använda informationen i ditt arbete t.ex. skriva en text eller delta i en diskussion.
 • anpassa arbetet till syfte och målgrupp (vem du riktar dig till).
 • skilja fakta från värderingar.
 • ta ställning (vad du tycker) och argumentera för varför du tycker så.
 • beskriva konsekvenser av det du tycker.
 • delta i en diskussion.

 

2. Förmågan att använda  begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband.

Denna förmåga är kopplad till innehållet, ex: människokroppen eller rymden, och vad du ska kunna skiljer sig därför åt mellan ämnena. Gemensamt är dock att du ska kunna:

 • beskriva och förklara (vad, hur och varför?).
 • använda begrepp, modeller och teorier.
 • resonera.
 • se samband, alltså hur saker hänger ihop.

 

 Så här ska vi arbeta.

Vi kommer att arbeta med frågorna ovan, ta reda på vad programmering är och hur det fungerar. Vi kommer att se filmer, göra studiebesök och programmera varandra.
Vi kommer att lära oss
 • vad programmering är
 • vad en robot är
 • hur det kan komma sig att programmering är så viktigt
 • vilka olika former av programmering finns det/vilka programmeringsspråk finns det
 • framtidens programmering, hur ser den ut?
 • vad behöver vi kunna för att klara oss i framtiden?

 

Vi kommer arbeta med detta genom att:

 • titta på film
 • diskutera
 • prova olika modeller för att befästa begreppen
 • arbeta med instuderingsfrågor
 • praktiska laborationer
 • studiebesök

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 • kan använda information i ditt arbete t.ex. programmera en vän och bli programmerad av en vän
 • ta ställning (vad du tycker) och argumentera för varför du tycker så.
 • delta i en diskussion
 • beskriver och förklarar (vad, hur och varför?).
 • använder begrepp, modeller och teorier.
 • ser samband, alltså hur saker hänger ihop.

 

 

 

 

 
 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: