Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidig Medeltid år 1000-1300

Skapad 2017-04-25 14:04 i Tunets skola Borlänge
På medeltiden blev Sverige ett enat kristet rike och fick en gemensam kung. Perioden mellan år 1050-1500 kallar vi medeltiden.
Grundskola 4 Historia
Medeltiden - en historisk resa i tiden! Möt den mäktiga kyrkan, riddare, Hansan och städernas framväxt.

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer under resten av terminen att jobba med medeltiden.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma hur väl du kan:

 • Beskriva hur Sveriges kristnande påverkade samhället.
 • Orsaker och konsekvenser av samhällsordningen; de fyra stånden.
 • Visa hur medeltida samhället påverkat dagens samhälle.
 • Använda historiska källor för att förstå hur människor levde.
 • Genomföra dina arbetsuppgifter
 • Delta i diskussioner

 

Arbetssätt:

Vi kommer att jobba med boken, läsa och diskutera.

Vi kommer att se filmer och spela spel

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden år 1000-1300

 • Hi  E 6
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Medeltiden. Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Förmåga 2
 • Hi  E 6
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Förmåga 3
 • Hi  E 6
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Förmåga 4
 • Hi  E 6
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: