Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

YouTube

Skapad 2017-04-25 14:06 i Vallåsskolan Halmstad
Vi arbetar med förmågorna att lyssna, tala och skriva i kombination med realia i ämnet engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska
We are going to work with listening, speaking and writing while we learn something new about an English speaking country.

Innehåll

The students will look at different YouTube clips where people speak English and pick their favourite one. They will give an oral presentation where they introduce the clip, show it and then talk about it. They can work in pairs of two or individualy. I expect them to speak just as much even if they work together. The can use a Power Point  if they want to and then they end the presentation with a conclusion. They will also hand in a written production individually.

 

 • Choose a video clip from YouTube that is in English.
 • Introduce it very briefly.
 • Show it to the class.
 • Summarize in your own words what we just saw.
 • Tell us from which country it is.
 • What parts of the video is special for that country and culture? Explain why.
 • Could this happen in Sweden? Is this also a typical Swedish happening?
 • Do you know any other countries or traditions that you could compare this with?
 • Have you any experiences of this? What do you know about this?
 • Explain to us why you chose this clip and why you like it, with a nice finishing twist!

Uppgifter

 • YouTube

 • YouTube

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: