Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balans, jämnvikt, friktion och tygndkraft - vi lär oss om fysik!

Skapad 2017-04-25 14:09 i Snesslinge skola Östhammar
I det här arbetsområdet ska få lära dig mer om tyngdkraft, friktion, jämvikt, balans och dragningskraft.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik Svenska
Hur kan vi pröva balans jämnvikt friktion och tygndkraft?

Innehåll

I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om tyngdkraft, dragningskraft, balans, jämvikt och friktion.

Arbetsområdets mål

Målet med undervisningen är att du ska:

- Känna till vad dragningskraft är och var den finns

- Hur får man jämvikt

- Vad är friktion

- Hur hittar man balans 

- skapa modeller med lera

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

- berätta om dragningskraft, friktion, tyngdpunkt, jämvikt och balans.

- delta vid experiment och fundera ut hypoteser

Bedömning sker via samtal, delaktighet i experiment och lärares observationer.

 

Undervisningen

Det här ska vi göra:

- samtala om de olika begreppen

- skriva en enkel faktatext om de olika begreppen

-film

- skriva hypoteser

- göra experiment

- arbeta med lera kring tema balans och jämnvikt i lek och cirkus

 

Nationella mål

Genom undervisningen i ämnet No ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen.

- genomföra systematiska undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: