Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi bygger fordon med hjul

Skapad 2017-04-25 14:35 i Borrby skola Simrishamn
Arbetsområdet behandlar kraftöverföringar med kuggar och hjul samt enkla elektriska kretsar med batteri, lampa och motor.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
När kom de första fordonen med hjul och hur såg de ut? Genom att studera de första fordonens hjulkonstruktioner med hjul bygger vi fordon med hjul.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev- motiv

Du skall i stora drag få lära dig fordonens historia och utveckling. Du får undersöka hur ett fordon ser ut och hur hjulen sitter. Utifrån en egen ide skall du göra en skiss på ditt fordon som du sedan bygger. Arbetsområdet avslutas med utvärderingar av ditt bygge.

 

Förmågor som arbetsområdet övar

Under detta arbetsområde ska du få öva på förmågorna att;

Utifrån dina kunskaper om hur fordonet ser ut och hur hjul sitter och sedan går till att själv skissa på en bil som du sedan konstruerar.

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet i 3 veckor.

Arbetet startar med att vi titta på film om fordons och hjulets utveckling. 

Du skall sedan planera och rita en skiss på konstruktionen av ditt fordon.

Du konstruerar själv ditt fordon utifrån din skiss. Målet är att ditt fordon skall kunna rulla minst 1 meter.

Arbetet avslutas med att du utvärderar din konstruktion.

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper och färdigheter kommer att ske under arbetets gång.

Hur väl du nyttjar dina kunskaper i ditt fordonsbygge.

Hur du väljer att lösa olika problem som du ställs inför.

Hur du slutligen löser konstruktionen av fordonet.

Din reflektion och utvärdering av ditt bygge.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: