Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten åk 4 vt-17

Skapad 2017-04-25 15:01 i Ljungviksskolan Lerum
Ett temaområde kring vattnets kretslopp, vattnets fördelning, vatten som naturresurs i världen osv.
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap
Var kommer vårt vatten ifrån? Hur bildades vatten på vår jordklot? Hur mycket vatten består vår kropp/hjärna och blod av? Hur ser fördelningen av vatten ut i världen? Varför är vatten en bristvara? Varför kan man inte dricka saltvatten? Hur fungerar vattnets kretslopp?

Innehåll

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

Reflektera och analysera om varför:
- vatten är bristvara på jorden?
- fördelningen av vatten ser ut som den gör på vår jord?
- vad vi kan göra för att skapa en hållbar utveckling gällande vattenfrågan?

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:

- om vattnets kretslopp
- om vattnets betydelse och fördelning för människan, djuren och samhället.
- hur tillgången till vatten ser ut i världen och varför den ser ut som den gör.
- hur vattenbristen påverkar hur människor lever.
- hur olika val och hur du och jag prioriterar skapar en bättre miljö och hållbar utveckling.
-
nya viktiga begrepp som naturresurs, fossila bränslen, hållbar utveckling osv.

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer att bestå av:

* Föreläsningar av lärare
* Filmer som tillhör området
* Diskussioner i helklass och enskilt
* Enskilt reflekterande kring olika frågor som handlar om "vatten"
* Praktiska övningar 

Bedömning och redovisning

I det här området bedöms du på:

* olika test både muntligt och skriftligt på området
* hur aktivt du deltar i diskussioner både i grupp och i helklass.
* hur väl du genomför olika uppdrag
* hur väl du reflekterar och analyserar i olika frågor som tillhör området.
m.fl.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Ge
Tema Vatten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Din förmåga att använda viktiga begrepp som; naturresurs, vattenfördelning, ojämlika levnadsvillkor osv.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
När jag redovisar och diskuterar använder jag få viktiga begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
När jag redovisar och diskuterar använder jag flera viktiga begrepp på ett fungerande sätt.
När jag redovisar och diskuterar använder jag många viktiga begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hållbar utveckling
Kommunikativ- & analys förmåga: Din förmåga att diskutera, resonera och analysera olika frågor om hållbar utveckling.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling på ett enkelt sätt. Jag ger få: -fakta -beskrivningar -exempel.
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling på ett utvecklande sätt. Jag ger flera: -fakta -beskrivningar -exempel
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling på ett utvecklande sätt. Jag ger många: -fakta -beskrivningar -exempel
Hållbar utveckling
Metakognitiv förmåga: Din förmåga att hitta lösningar på olika problem.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag ger få förslag på viktiga miljöval och prioriteringar i vardagen.
Jag ger flera förslag på viktiga miljöval och prioriteringar i vardagen.
Jag ger många förslag på viktiga miljöval och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor
Kommunikativ- & analys förmåga: Din förmåga att diskutera, resonera och analysera olika frågor om hållbar utveckling.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag kan på ett enkelt sätt redogöra för sambandet mellan rent vatten, hälsa och mat i världen. Jag ger få: -fakta -beskrivningar -exempel.
Jag kan på ett utvecklande sätt redogöra för sambandet mellan rent vatten, hälsa och mat i världen. Jag ger flera: -fakta -beskrivningar -exempel.
Jag kan på ett utvecklande sätt redogöra för sambandet mellan rent vatten, hälsa och mat i världen. Jag ger många: -fakta -beskrivningar -exempel.
Ojämlika levnadsvillkor
Kommunikativ- & analys förmåga: Din förmåga att diskutera, resonera och analysera olika frågor om hållbar utveckling.
Jag beskriver få orsaker och konsekvenser (följder av) de ojämlika levnadsvillkoren i världen.
Jag beskriver flera orsaker och konsekvenser (följder av) ojämlika levnadsvillkoren i världen.
Jag beskriver många orsaker och konsekvenser (följder av) de ojämlika levnadsvillkoren i världen.
Förbättringar av levnadsvillkor
Metakognitiv förmåga: Din förmåga att hitta lösningar på olika problem.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Jag ger få förslag på hur levnadsvillkoren kan förbättras.
Jag ger flera förslag på hur levnadsvillkoren kan förbättras.
Jag ger många förslag på hur levnadsvillkoren kan förbättras.

Samhällskunskap

Det här kunskapskravet har ingen utveckling. Det ser likadant ut oavsett nivå 1,2 eller 3. Så därför kommer du att bedömas om du att bedömas med grönt på alla nedan om du kan förklara och visa på förståelse av mänskliga rättigheter och barnens rättigheter i världen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mänskliga rättigheter
Ingen utveckling. Har du uppnått målet
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Jag kan förklara och förstår betydelsen av mänskliga rättigheter, barnens rättigheter och hur olika dessa rättigheter kan vara i världen.
Jag kan förklara förstår betydelsen av mänskliga rättigheter, barnens rättigheter och hur olika dessa rättigheter kan vara i världen.
Jag kan förklara och förstår betydelsen av mänskliga rättigheter, barnens rättigheter och hur olika dessa rättigheter kan vara i världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: