Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2017-04-25 15:13 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Elektricitet
Grundsärskola 6 – 9 Naturorienterande ämnen
Under detta arbetsområde kommer du att få arbeta med batterier, elsladdar och glödlampor. Du kommer också att samtala om olika risker med elanvändning. Du kommer också att jobba med naturvetenskap i vardagen och olika typer av material och deras egenskaper.

Innehåll

Syfte

NO- Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om sammanhang och mönster i naturen och miljön. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • bidra till resonemang om elekticitetens betydelse för människan.
 • bidra till diskussioner om att beskriva elkonstruktioner, samt att bidra till resonemang hur de är uppbyggda.
 • bidra till förslag om hur något vardagligt problem kan lösas, till exempel när lampan har slocknat. 
 • bidra till resonemang och delaktighet i att genomföra enklare konstruktionsarbeten. 
 • medverka till att använda redskap och utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt under NO-lektionerna:

 • Arbeta med läroböcker och arbetsböcker, som rör området.
 • Se på filmer.
 • Delta i experiment och utifrån din förmåga beskriva vad som sker.
 • Leta elektricitet i vardagen.
 • Koppla elektriska kretsar.
 • Vi samtalar och diskuterar olika ellösningar och använder begrepp.
 • Tillsammans arbeta med att lösa vardagsproblem till exempel när lampan slocknar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-6
 • Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas. Hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  NO  7-9
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och i samhället.
  NO  7-9
 • Kärnkraft, fossila- och förnybara bränslen. Deras betydelse för vår energianvändning i samhället och deras för- och nackdelar när det gäller miljön.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: