Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska A

Skapad 2017-04-25 15:49 i Långåsskolan Falkenberg
Vi arbetar med grunderna i det svenska språket och utvecklar en ökad förståelse för ljud, ord, text och meningar. Vi talar, lyssnar, läser och skriver.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk

Vi tränar det svenska språket för att öka förmågan att tänka, kommunicera och lära. Genom att använda läroböcker och viss skönlitteratur tränar vi på läsning, skrivning samt att samtala och lyssna. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska utveckla:

 • en språklig medvetenhet.
 • sitt tal- och skriftspråk
 • stimulera elevens intresse att läsa och skriva
 • utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter
Bedömning - vad och hur

 • Du ska kunna bokstävernas form, både stora och små, på ett korrekt sätt och veta hur de låter.
 • Din förmåga att läsa ljudenliga ord bedöms.
 • Din förmåga att kunna skriva ljudenliga ord och text för hand bedöms.
 • Du ska kunna lyssna när någon annan berättar något.

 

 

Undervisning och arbetsformer

 

Du får:

 • lyssna när någon annan läser eller berättar
 • läsa själv, läsa med och för en vuxen eller en kamrat
 • träna på bokstävernas form och ljud
 • skriva ord och meningar till bilder.
 • träna på vanligt förekommande svenska ord
 • träna på att samtala
 • arbeta med enkel läsförståelse
 • arbeta med Ipad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: