Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltid: Lunch och mellanmål

Skapad 2017-04-26 07:44 i Förskoleområde 9 Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet är att barnen ska ges möjlighet att få gott bordsskick med en trevlig samvaro med samtal och reflektion över vad vi gör, vad vi har gjort och vad vi ska göra.

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egna förmåga
  • Känner delaktighet i sin egna kultur och utvecklar känslan och respekt för andras kulturer 
  • stimuleras i sin språkutveckling. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Varje barn ska utveckla sin förmåga att minnas sin fasta plats.

Varje barn ska utveckla sin förmåga att bli medveten om vad och varför de äter. 

Varje barn ska utveckla sin förmåga att skicka karotten till kamraten och samtidigt säga varsågod och kamraten säger tack. 

Varje barn ska utveckla sin förmåga att använda bestick. 

Varje barn ska utveckla sin förmåga att förstå vikten av att äta i lugn och ro. 

Varje barn ska utveckla sin förmåga att samtala med och lyssna på andra. 

Varje barn ska utveckla sin förmåga att på ett trevligt sätt visa/berätta vad man vill ha, att efter måltiden att duka av sin tallrik, bestick och glas.

 Varje barn ska utveckla sin förmåga att tvätta sina händer och runt mun. 

Vem/vilka:

Alla på avdelningen som består av 20 st barn och tre pedagoger. Vi har 7 st barn som är födda 2014 och 13 st barn som är födda 2012. Barn och pedagoger har sina fasta platser vid borden. Barnen är blandade i åldrar vid borden för att kunna hjälpa och lära av varandra. När alla sitter ner och det är lugnt presenterar pedagogerna dagens mat. Pedagogerna uppmuntrar barnen att prova och försöka själva ta den mat de kan, likaså prova dela maten och får självklart en stöttande hand om så behövs. Barnen får själva välja vilka bestick de vill använda. Genom oss pedagoger och de barn som redan kan ta mat själva och äter med tex bestick lär sig de andra barnen och tar efter. 

Förberedelser:

Vi pedagoger ger förutsättningar för att uppnå detta genom:

  • barnen vet sina egna platser
  • att vi har en dialog om vad det är för mat
  • att genom samtal undervisa barnen i att skicka karotten och säga varsågod och tack.
  • duka tallrik, bestick och glas på bordet.
  • förbereda hink där vi lägger besticken i på diskbänken.

Aktiviteter:

Presentation av maten när alla sitter på sina platser, vi för en dialog runt matbordet om bla maten så barnen får möjlighet till en större förståelse kring kosten och vikten av att värna om sin hälsa.

Samtal kring bordet där pedagogerna ser till att alla barn som vill får komma till tals.

Efterarbete:

När alla har ätit klart, hjälper vi alla till att duka av en del av karotterna för att sedan hjälpa de barn som behöver vår hjälp och stöttande hand med avdukningen, skrapning, sköljning av tallrik och tvättning. Den pedagog som slutar först på schemat tar hand om resten av diskningen, se kartläggningen.

På våra checkpoints reflekterar vi och diskuterar vi hur det slår ann för varje barn vid måltiden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: