Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling VT 17

Skapad 2017-04-26 08:20 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Biologi

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om livets utveckling och hur vi klassificerar växter och djur.

Du ska lära dig granska olika källor när du hämtar information.

Innehåll

Livets evolution, utveckling. Hur skapades jorden, växter och djur.

Genomförande

Vi kommer att se filmer, läsa i biologiboken, ha genomgångar och diskussioner. Du kommer att arbeta ensam eller i grupp där du fördjupar dig i någon utvecklingsteori. När du fördjupar dig hämtar du information och granskar olika källor.

Redovisning

Du visar dina kunskaper under arbetets gång, lektioner och diskussioner. Ensam eller i grupp väljer du redovisningssätt, t.ex film, plansch, muntligt.

Elevinflytande

Vi har tillsammans i klassen planerat arbetet utifrån kursplanen, våra förkunskaper, en film och lärobok. Hur arbetet ska genomföras och redovisat. Du bestämmer själv eller i grupp hur du redovisar i slutet av arbetet. Du tar stort ansvar över ditt arbete när du fördjupar dig inom någon utvecklingsteori.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Biologi
Förmågan att beskriva och förklara samband
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Eleven kan beskriva om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.Eleven kan förklara om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. Eleven kan förklara om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Biologi
Förmågan att granska information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: