Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar och Miljö v17-v21

Skapad 2017-04-26 09:04 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Under hösten kommer vi att jobba med arbetsområdet ekologi, miljö och hållbar utveckling. Ni kommer bland annat få lära er om olika ekosystem och vad som påverkar dem. Under arbetsmomentets gång kommer ni få öva er på att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Grundskola 6 – 7 Geografi Biologi
Det vi kommer jobba med är "naturbruk och miljö" där ingår anpassningar i naturen, ekologi, övergödning, miljö och hållbar utveckling

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

Ni kommer öva er på att samtala och diskutera, söka information, använda er av informationen och vissa av er genomför undersökningar samt dra slutsatser från dem.

Vad ska vi arbeta med?

åk6

Anpassningar i Naturen (Djur Växter och Människor)

åk 7

 

Naturbruk och Miljö

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med:

 • texter
 • diskussionsuppgifter
 • genomgångar
 • förstå kunskapsmatrisen och jobba mot specifika krav i biologi

åk 6

Jobba med utdelat material och följ uppgifterna i classroom

 

åk7

välj antingen uppgift 1 eller 2

1. Anpassningar i Naturen. Gör utdelat material

Hur använder vi människor oss av jordens resurser?

ge exempel och förklara hur det påverkar miljön.

 

2. Fördkupning om ett av följande begrepp

välj ett av följande begrepp

 1. Människan och ekosystem
 2. Klimat i förändringar
 3. Förorenad luft
 4. övergödning
 5. miljögifter och avfall
 6. hållbar utveckling

Använd dig av frågorna VAD? VAR? HUR? och VARFÖR?

 • Gör en mindmap där du skriver upp de frågorna och tankar du har om begreppet  innan du letar fakta.
 • Läs och sök information o begreppet  fyll på din mindmap med ny fakta du vill ha med
 • Förbered en text eller presentation 
 • Berätta för klassen vad du hittat och tycker är relevant att berätta för dem.
 • De första i klassen kommer redovisa under vecka 20 alla ska ha gjort klart senast tisdag v22

3.

under vecka 21 gör ni en underökning hos något företag i Lerum

fredag v20 förbereder ni miljöfrågor tillsammans i era grupper

tisdag v21 går ni ut i grupper och ställer era frågor till företagen

sedan dokumenterar ni i Google prestationer viktigt att ni delar denna prestation med alla i gruppen

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Under lektionerna har ni elever stort inflytande över arbetsformer och delvis arbetsuppgifter.

Ni kommer att i stor utsträckning få individuellt fördjupa er i det som intresserar er mest inom miljön och naturen.

Efter arbetsmomentet avslutats så kommer vi även ha en utvärdering.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att:

 • delta i lektionernas uppgifter så som diskussionsuppgifter
 • Göra teoretiska uppgifter.
 • göra planering kring ditt valda område

Kunskapskrav som behandlas inom området:

 • Söka information
 • Använda information anpassa framställning
 • Ekosystem flöden kretslopp
 • Påverkan på naturen och hållbar utveckling
 • Samtala diskutera
 • Frågor Åsikter och Argument
 • Biologiska sammanhang begrepp modeller och teorier

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: