👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Una ciudad

Skapad 2017-04-26 09:22 i Västerholm Grundskolor
Spanska HT 2016
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval Moderna språk - elevens val
Under vår terminen kommer vi att arbeta med beskrivning av olika städer. Vad som finns i städerna (allmänna platser), turistattraktioner, kända människor, klimatet, befolkning, religion, språk, med mera. Vi kommer också att arbeta med användning av platspropositioner för att kunna beskriva läge på olika platser.

Innehåll

Mål för arbetsområdet.

Mål för våren:

Att kunna uttrycka din åsikt.

Att kunna beskriva en stad, vad som finns i staden ( allmänna platser) och vad ma kan göra där.

Att förbättra din hör, textförståelse och muntliga förmågor.

Repetera olika adjektiv för att kunna beskriva platser och personer.  Adjektivets komparering, plats prepositioner och konjunktioner.

Att kunna beskriva händelser och längre texter.

Lära sig om olika städer i några spansktalande länder, som till exempel i Spanien, México, Kuba.

 

Planering 

Grovplanering

Vi kommer också träna hör - och läsförståelse, träna oss i att uttrycka oss muntligt samt träna skrivförmågan.

Vi kommer också att befästa olika moment med spel, sånger, filmer och genom olika aktiviteter.

Hjälpmedel

www.aprenderespanol.com

www.taal.com

www.youtube.com

Gramática básica del estudiante de español.

Uppgifter

  • Barcelona

  • Presentación sobre una ciudad, usando google presentation.

Matriser

M1 M2
Spanska åk. 7-9

Tala

Nivå 1
Tillräckliga kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Samtal, diskussion
Du kan svara och ställa någon fråga i ett enkelt samtal om vardagliga och kända saker, som familj, hobbies, väder, personer, platser o s v .
Du är aktiv i ett samtal om kända och vardagliga saker. Du kan göra längre inlägg som är sammanhängande.
Du bidrar aktivt i samtalet och kan leda samtalet vidare. Du kan göra längre inlägg med sammanhang och varierat språk.
Uttal
Ditt uttal är OK och förstås av en spanjor eller spansktalande person
Du har gott uttal och talar tydligt och begripligt.
Du har gott uttal och intonation. Du är klar och tydlig.
Ordkunskap och språkriktighet
Du kan tillräckligt många spanska ord och fraser för att få fram det du vill berätta.
Du använder dig av spanska ord och fraser om vardagliga ämnen och gör få förstörande språkfel. Du har några strategier för att lösa språkliga problem
Du använder dig av ett lämpligt ordval och gör inga förstörande språkfel som leder till missförstånd. Du har olika strategier för att lösa språkliga problem.

Skriva

Nivå 1
Tillräckliga kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Ord- och fraskunskap
Du kan skriva korta texter med enkla meddelanden som t ex vykortstexter. Du kan tillräckligt många spanska ord och fraser för att få fram det du vill berätta om kända ämnen.
Du kan skriva enkla texter om t ex personer och platser och andra kända ämnen. Du skriver en längre sammanhängande text. Du använder dig av spanska ord och fraser.
Du kan skriva längre berättelser med sammanhang och variation i språket. Du använder ett lämpligt och varierat ordval.
Språkriktighet
Du gör en del störande språkfel men få förstörande fel.
Du skriver begripligt och tydligt och gör några störande språkfel men inga förstörande. Du har några strategier för att lösa språkliga problem
Du uttrycker dig klart och tydligt och gör få störande språkfel. Du har olika strategier för att lösa språkliga problem.

Förståelse

Nivå 1
Tillräckliga kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Hörförståelse
Du förstår enkla dialoger.
Du förstår huvudinnehållet i enklare /dialoger.
Du föstår både helhet och detaljer i enklare dialoger.
Läsförståelse
Du förstår korta enkla brev / mail
Du förstår huvudinnehållet i enklare texter.
Du föstår både helhet och detaljer i enklare texter.
Realia
Berätta på ett enkelt sätt om olika städer i några spansktalande länder och vad man kan göra där som turist. Du jämför det på ett enkelt sätt med din stad eller en stad som du gillar.
Berätta på ett enkelt sätt om olika städer i några spansktalande länder och vad man kan göra där som turist. Du jämför det på ett enkelt sätt med din stad eller en stad som du gillar.
Berätta på ett utvecklat sätt om olika städer i några spansktalande länder och vad man kan göra där som turist. Du jämför det med detaljer med din stad eller en stad som du gillar.