Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katastrofer

Skapad 2017-04-26 10:39 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Hur ser det ut i jordens inre? Hur bildas en bergskedja? Varför blir det jordskalv på vissa platser? Hur uppstår olika väderfenomen? Skulle du vilja bo nära en vulkan? Jordens yta formas och omformas i ett oändligt kretslopp. Detta sker genom krafter som människan inte kan rå på. Vi kan bara försöka förutse och förebygga så att skadorna inte blir för stora och att antalet drabbade människor blir så få som möjligt.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I en "nyhetssändning" eller en "talkshow" berättar du om och visar hur naturens egna processer (jordbävningar, vulkanutbrott, väderfenomen, tsunami med mera) fungerar och konsekvenserna av dem.

I denna resonerar du också kring hur landskapet får människor att anpassa sig till naturen och vad människor utsätts för vid eventuella naturkatastrofer.

Du använder dig av kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap om jorden och naturen. Utifrån kartor drar du slutsatser om var på jorden vi hittar bergskedjor, vulkaner, jordbävningar, översvämningar med mera.

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Dina kunskaper om naturens egna processer.
 • Din förmåga att resonera och dra slutsatser kring var jordbävningar, vulkanutbrott, väderfenomen och tsunamis med mera kan äga rum.
 • Din förmåga att resonera kring hur dessa katastrofer påverkar människor som bor i drabbade områden.
 • Din förmåga att använda kartor som en källa och dra slutsatser utifrån informationen i dessa.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom och ser på film om jordens uppbyggnad och naturens egna processer.

Vi tränar på att använda kartan för att se hur jorden är uppbyggd, var plattgränserna går, var processerna äger rum, var människorna bor och var de största riskerna för naturkatastrofer finns.

Vi tränar på att dra slutsatser utifrån informationen vi får ut av kartan.

Vi tränar på att se orsaker till naturkatastrofer och konsekvenserna av dem.

Vi använder oss av iPad för att söka information och skapar små filmer om naturens processer och hur människor drabbas av och anpassar sig till att leva i dessa områden.

Dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi/Fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Jämföra
Gör enkla jämförelser och ger exempel på t.ex. likheter och/eller skillnader
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på
Gör jämförelser och förklarar tydligt vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelserna med hjälp av enstaka fakta
Gör jämförelser och förklarar tydligt och detaljerat vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelser med hjälp av relevant fakta Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller
Begrepp
Kan några begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Namngeografi
Behöver stöd av lärare eller karta för att beskriva länders läge och förhållande till varandra.
Känner till och beskriver lägen för några olika geografiska objekt. Beskriver länders yta i förhållande till andra länder. Förklara lägen med hjälp av väderstreck.
Känner till och beskriver lägen för olika geografiska objekt. Beskriver några olika lägen med hjälp av andra länder och geografiska platser. Beskriver länders yta och andra geografiska platser i förhållande till varandra. Förklara lägen med hjälp av väderstreck.
Känner till och beskriver lägen för flera olika geografiska objekt. Beskriver flera olika lägen med hjälp av andra länder och geografiska platser. Beskriver länders yta och andra geografiska platser i förhållande till varandra. Förklara lägen med med säkerhet utifrån väderstrecken.
Reflektera och värdera lösningar
Ger exempel på lösning. Behöver stöd för att reflektera över konsekvenserna av lösningen.
Ger exempel på lösning och kan se konsekvensen av lösningen.
Ger exempel på lösning och kan redogöra för för- och nackdelar med lösningen. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs av relevant fakta.
Redogör och förklarar för för- och nackdelar med förslag på flera olika lösningar. Resonemangen är detaljerade och underbyggs av relevant fakta. Förklara hur olika lösningar påverkar helheten.
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att söka lämpliga källor samt för att välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Söker, väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker
Väljer och använder flera källor för att söka samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar
Sammanställer information från källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar
Sammanställer information från fler och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga och detaljerade förklaringar
Källkritik
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar Motiverar genom att tycka och känna
Skiljer fakta från värderingar och motiverar med enstaka aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik Jämför de olika källorna utifrån de aspekter som lyfts fram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: