Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor 7A2

Skapad 2017-04-26 10:48 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Fysik
.

Innehåll

Konkretisering

Du ska visa din förmåga 

- föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön

- ge förslag på lösningar som skapar en hållbar utveckling och se konsekvenser av dessa för aspekterna miljö(ekologi), ekonomi, människor (social).

- förstå och kunna använda relevanta begrepp (hållbar utveckling, förstärkt växthuseffekt etc.)

 

Arbetssätt och redovisning

Lärarledda lektioner och genomgångar, uppgifter enskilt och i grupp, texter/textförståelse, begrepp

Bedömning

- förklara och se konsekvenser, här är det viktigt att du underbygger (har stöd i fakta) och utvecklar. Konsekvenserna kan beröra människa, samhälle och miljö 

- värdera lösningsförslag, även här är det viktigt att du underbygger, men även att du värderar och ser konsekvenser av olika lösningar. 

- använda begrepp, här bedöms bredden av begrepp som används och med vilken precision de används.

- diskussion, att du ställer frågor och framför åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik Hållbar Utveckling

-------------------->
-------------------->
-------------------->
Förklara och beskriva
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor och energi-användning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor och energi-användning med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor och energi-användning med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Fakta och värderingar
Skilja fakta från egna åsikter. Motivera dina egna åsikter. Se konsekvenser
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi. Du skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi. Du skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser utifrån flera perspektiv.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi. Du skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser utifrån flera perspektiv.
Diskussion
Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Du ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du kan ge exempel på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du kan redogöra för fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du kan ur olika perspektiv redogöra för fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: