Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoveckan KristallKulan

Skapad 2017-04-26 11:28 i Gemensamt LiCa förskolor LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Hälsoveckan På LiCa förskolor har vi återkommande som en del i vår gemensamma planering, en veckas fokus på hälsa under vårterminen. Fokus är grovmotoriska aktiviter. Tillfällen kan skapas under veckan, att även prata om kost, kopplat till hälsa.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Frågor till barnen, vad är bra för vår hälsa?
Vad mår man bra av?
Vad kan man öva på med sin kropp?
Vad är roligt att göra med kroppen?

Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu?

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Reflektera kring begreppet hälsa tillsammans med barnen, genom olika motoriska aktiviter ( tillfälle att reflektera kring måltider).


Begränsa till högst tre mål

Mål -
Vi har följande gemsamma mål med veckan:

Att alla barn efter ålder och mognad utvecklas grovmotoriskt genom olika aktiviteter, såsom balansering, springning, krypning eller hoppning

Målkriterier 

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Utmanas och utvecklas i våra grovmotoriska aktiviteter.

Reflekterar vad som är bra för vår kropp.

Reflekterar vad den egna kroppen klarar av och hur den känns (stark, svag, trött, pigg).

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Barnen är delaktiga i skapandet av hinder- och rörelsebana och gympa, kan göras både inne-och ute. Vi inspirerar genom hur vi pratar om t.ex. kost, rörelse, vila med barnen. Vi fokuserar på det positiva och utgår från känslan i den egna kroppen. Vi undviker ord som "nyttig" och "onyttigt", "bra" eller "dåligt" kring mat.

Förutsättningar - Vecka 18.

Dokumentation - Blogginlägg med fotografier på vad vi gör.

Förberedelser - Medaljer till loppet, dryck. Köket - Melonpizza

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: