Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2017-04-26 13:44 i Forssaklackskolan Borlänge
Under några veckor ska vi jobba med grunderna i kemi samt syror och baser. Du kommer att bli säkrare på många begrepp och du kommer förhoppningsvis att få ett nytt språk. Mycket av det du ser och använder i din vardag är kemi och du ska nu även bli säkrare på hantering av bla kemikalier.
Grundskola 7 Kemi
Syror som kolsyra, mjölksyra i filmjölk och citronsyra. Motsatsen är baser. Både syror och baser spelar viktiga roller i kroppen, hushållet och industrin.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

 Målet med undervisningen är att du ska kunna: 
- kunna redogöra för syrors och basers egenskaper

- känna till några vanliga syror och baser och vad de används till

- kunna berätta om pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning.

- kunna ge exempel på några vanliga indikatorer och färgerna i sur, neutral och basisk lösning.

- kunna redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador. 

Undervisning och arbetsformer

Laborationer 
Arbeta med faktatext
Dokumentera laborationer
Genomgångar

https://m.youtube.com/watch?v=gXSPqoebcD8 Film om pH-värde

https://m.youtube.com/watch?v=-7LGHnx26Uc Film om syror och baser som kan finnas i hemmet 

https://m.youtube.com/watch?v=eyob1HWhVeA Syror och baser 

https://m.youtube.com/watch?v=WUYg7wQ1SIo Koncentrerade/utspädda syror, starka/svaga syror

 

Centralt innehåll

Centralt innehåll

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar.
 • Lösningar, fällningar,syror och baser samt pH-värde.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
Syror och baser åk 7

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
 • Ke
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: