Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAGOR

Skapad 2017-04-26 14:26 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7
Sagotema för åk 7 på vårterminen.

Innehåll

Pedagogisk planering

Ämne: Svenska

Sagotema åk 7 vt-17 ca 6 veckor

Syfte:   

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll:  

I detta arbetsområde lär du dig mer om:

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema, motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

                                                                                                                                        

Konkretisering:

Arbetsområdet innebär att du ska:

 • Lära dig om sagors betydelse och lära dig vissa ord som är typiska för detta arbetsområde.
 • Läsa och lyssna på sagor  - då tränar du på läsförståelse.
 • Skriva din egen saga – då tränar du bl.a. på skrivregler och hur man förbättrar sin berättelse genom tips av läraren.

                                                                                           

Undervisning/arbetssätt:

För att du ska nå målen kommer det att vara:

  • Genomgång av läraren om olika sorters sagor och dess betydelse
  • Repetition av skrivregler

 

 • Ordkunskap och rättstavning

 

 

Bedömning:

I detta arbetsområde bedöms följande i en matris:

 • Ordkunskap/rättstavning
 • Hur din färdiga saga ser utMatriser

SAGOR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
ORDKUNSKAP
Du kan för få ord och dess betydelse. Du stavar många ord fel. Träna mera!
Du kan stava korrekt till vissa av orden och du vet vad vissa ord betyder.
Du kan stava korrekt till flertalet av orden och du vet vad de betyder.
Du stavar korrekt och kan nästan alla ords betydelse.
DIN SAGA
– Mottagare Hur fungerar texten för den som ska läsa den?
Det är svårt för läsaren att förstå din text. Läs igenom och tänk att du är någon annan som läser texten.
Din text är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan förstå innehållet. Du har oftast gjort lämpliga språkval och din text är logiskt uppbyggd.
Din text står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren. Du har gjort lämpliga språkval och din text är relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Din text står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren. Du har gjort lämpliga språkval och din text är mycket väl sammanhållen och har inga omotiverade tankeluckor.
DIN SAGA
Textens genre (stil) - i detta fall saga
Du håller dig inte till samma genre hela tiden.
Du har gjort försök till att följa genrens mönster för struktur och språk.
Du följer oftast genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Du följer genrens mönster väldigt bra där innehållet samspelar på ett bra sätt med struktur och språk.
DIN SAGA
Meningarna
Dina meningar har inte markerats eller så är meningsbyggnaden inte så bra.
Dina meningar har oftast en fungerande meningsbyggnad men är ganska enkla och korta. Innehåller inte så många bisatser.
Dina meningar har fungerande meningsbyggnader med både huvudsatser och bisatser.
Dina meningar är varierande och har bra meningsbyggnader med både huvudsatser och bisatser.
DIN SAGA
Stavning
Du har ganska många stavfel i din text.
Du stavar de flesta ord på lämpligt sätt, gör dock vissa återkommande fel
Du använder ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med din stavning.
Du stavar oftast rätt på alla ord, även då du använder svårare ord.
DIN SAGA
- Användning av tecken
Du glömmer bort att sätta ut punkt, frågetecken och utropstecken.
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett lämpligt sätt. Dessa tecken följs då av stor bokstav.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett bra sätt.
Du använder dig av olika skiljetecken och andra skrivtecken på ett mycket bra sätt.
DIN SAGA
- Helhetsintrycket
Du behöver bearbeta din text så att innehåll, struktur och språk blir tydligare.
Helhetsintrycket på din text kan bli bättre om ditt innehåll, struktur och språk samspelar. Det gör det inte riktigt ännu.
Helhetsintrycket på din text är bra. Ditt innehåll, struktur och språk samspelar bra.
Helhetsintrycket på din text är väldigt bra. Du har kommit långt i din skrivutveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: