Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2017-04-26 14:41 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Det är viktigare än någonsin att vara källkritisk! Det är viktigt att tänka efter före man delar t ex en bild på sociala medier eller fråga sig själv om det här verkligen kan stämma. Under några veckor ska vi diskutera och träna på källkritik och med hjälp av användbara verktyg lära oss att resonera om en källas relevans och trovärdighet.

Innehåll

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi diskuterar vikten av att vara källkritisk, bl a utifrån aktuella nyheter där falska bilder och uppgifter har spridits.

Vi ser på filmer från bl a ur.se och från viralgranskaren.se och diskuterar olika källkritiska begrepp samt vikten av att vara källkritisk utifrån dessa.

Vi läser ett reportage och har det som utgångspunkt då vi utifrån källkritiska frågor bedömer källans trovärdighet.

Vi går igenom vad som menas med att resonera om en källas relevans och trovärdighet.

Vi går igenom språkliga drag som man kan använda i ett resonemang.

Vi tränar på begrepp som har med källkritik att göra.

Vi skriver gemensamma resonemang i google drive och diskuterar resonemangens styrkor och svagheter.

Som slutuppgift skriver ni ett eget resonemang utifrån två olika källor från internet.

 

 

 

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du kan använda begrepp som hör till källkritik.

Du visar att du kan använda de källkritiska frågorna för att resonera om olika källors trovärdighet och relevans.

I ditt resonemang visar du att du kan ange fördelar och nackdelar / se olika perspektiv / ge exempel samt använda språkliga drag som är anpassade till textens syfte.

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

-Din förmåga att resonera om källors relevans och trovärdighet (matris).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Källkritik

Resonera om källans relevans (användbarhet) och trovärdighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Är källan relevant utifrån din frågeställning (vad du vill ha ut av källan)?
Dina åsikter kring källans användbarhet (utifrån frågeställning och behov) innehåller ett eller två perspektiv. Du beskriver t ex fördelar och /eller nackdelar med källan. Det kan t ex handla om källans läsbarhet genom språk och texttyp. Du konkretiserar till viss del dina påståenden med exempel från källan.
Dina åsikter kring källans användbarhet innehåller olika perspektiv. Värderingarna kan handla om både fördelar och nackdelar. Det kan t ex handla om källans läsbarhet genom t ex språk och texttyp. Du konkretiserar dina påståenden med förtydligande exempel från källan.
Dina åsikter kring källans användbarhet innehåller olika perspektiv. Din värdering innehåller även en jämförelse mellan olika källornas relevans. Värderingarna handlar om både fördelar och nackdelar, källans läsbarhet genom språk och texttyp. Dina exempel är väl förankrade i källan.
Vilka är de starka respektive svaga sidorna med källans trovärdighet?
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du några källkritiska frågor. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet utifrån ett eller två perspektiv. Du ger ett enkelt exempel utifrån källan för att förtydliga dina påståenden. Du gör eventuellt en enkel jämförelse med en annan källa.
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du de källkritiska frågorna. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet och du ser olika perspektiv. Du jämför med andra källor. Du konkretiserar några av dina påståenden med förydligande exempel från källan (t ex citat).
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du de källkritiska frågorna som passar till typen av källa. I ditt resonemang kommer du med flera påståenden om källans trovärdighet och du gör även jämförelser med andra typer av källor. Du konkretiserar dina påståenden med väl utvalda exempel (t ex citat).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: