Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 5 Good Luck kap. 9-12

Skapad 2017-04-26 14:57 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 5 Engelska
Under detta arbetsområde bekantar vi oss med vardagsnära kommunikation, ord och fraser som har med sport, idrott och sinnen att göra. Vi kommer att fortsätta utveckla förmågor som att tala, lyssna, läsa och skriva engelska i olika situationer och för olika syften.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

I de här kapitlen får du lära dig:
* ord och fraser som har med hockey att  göra
* ord och fraser som har med fotboll att göra
* ord och fraser som har med andra sporter att göra
* regelbunden imperfekt
* possessiva pronomen  my, your etc
* ord som har med de 5 sinnena att göra  look, listen, feel, taste smell
* imperfekt av några oregelbundna verb
* adjektivkomparation med ändelser
* ord och fraser som hör till klädinköp
* frågor med did
*
vissa tidsuttryck

Undervisning/arbetssätt

Läsa engelska texter.
Lyssna på engelska.
Tala engelska.
Skriva engelska texter.
Sånger.
Drama/dialoger.
Arbeta med uppgifter i workbook.

Kommer att bedöma/dokumentation

Din förmåga att förstå tydlig talad engelska. Flyt i läsningen och förståelse.
Din förmåga att förstå och tolka innehållet i texter vi arbetar med.
Din förmåga att kommunicera i tal.
Din förmåga att formulera dig i muntliga och skriftliga framställningar.


Det bedöms genom:
Observationer och iakttagelser fortlöpande under lektionerna.
Muntliga och skriftliga redovisningar.
Muntliga och skriftliga läxförhör.
Diagnoser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska årskurs 5 Good Luck kap. 9-12

På väg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÄSA
Du behöver stöd för att förstå innehållet i en engelsk text..
Du förstår det huvudsakliga innehållet i en engelsk text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i en engelsk text.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i en engelsk text.
LYSSNA
Du behöver stöd för att förstå innehållet i tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i tydligt talad engelska.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad engelska.
SKRIVA
Du behöver stöd för att skriva en engelsk text.
Du skriver begripliga engelska texter.
Du skriver tydliga engelska texter.
Du skriver tydliga och sammanhängande engelska texter.
TALA
Du behöver stöd för att uttrycka dig muntligt på engelska.
Du uttrycker dig begripligt på engelska.
Du uttrycker dig tydligt på engelska..
Du uttrycker dig tydligt och sammanhängande på engelska..
Grammatik Imperfekt av oregelbundna verb.
Du behöver stöd för att använda imperfekt av oregelbundna verb.
Du kan till viss del använda imperfekt av oregelbundna verb.
Du kan använda imperfekt av oregelbundna verb.
Adjektivkomperation
Du behöver stöd för att komparera adjektiv.
Du kan till viss del komparera adjektiv.
Du kan komparera adjektiv.
Possessiva pronomen
Du behöver stöd för att använda possessiva pronomen.
Du kan till viss del använda possessiva pronomen.
Du kan använda possessiva pronomen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: