Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2017-04-26 15:21 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 8 – 9 Geografi
Det här arbetsområdet handlar om hållbar utveckling och växthus effekten.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Vad är hållbar utveckling? Vi definierar begreppet och de tre perspektiven av hållbar utveckling- ekologiskt, ekonomiskt och social hållbarhet.

Vi tittar på hur vi använder jordens naturresurser, ex vattnet vi dricker, marken vi odlar och malmen vi bryter.

Vi tittar på miljökonflikter och intressekonflikter kring naturresurserna. Ex vad skall marken användas till, bostäder eller odling?

Vi tittar på det ekologiska fotavtrycket, hur man mäter det och hur det kan minskas.

Vi tittar på den omställning av energiförsörjningen som sker i Sverige och andra delar av världen. Genom teknikutvecklingen ökar de förnybara energikällorna såsom ex vindkraft och solenergi.

Vi skall läsa om handel och transport av alla de varor och tjänster som vi efterfrågar.

Vi skall titta på det som kallas globalisering - hur världen hänger samman och vi handlar allt mer med varandra. Hur gynnas länder av världshandel? Och vilka kostnader för miljön medför den?

 

 

Arbetsgång och redovisning

 • Föreläsning om växthuseffekt och hållbar utveckling 
 • diskussioner och frågor.
 • skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Bedömningsmatris: Hållbar utveckling

F
E
C
A
Kunskaper om ämnet
Ännu ej tillräckliga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Föra resonemang
ex kring hållbarhetsfrågor utifrån perspektiven ekologiskt, ekonomiskt och socialt
För enkla och till viss del underbyggda resonemang. Det innebär t ex att dina resonemang är underbyggda av enstaka fakta, några enkla förklaringar och slutsatser.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Det innebär t ex att resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggts av relevant fakta. Du kan förklara i flera led. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att du gjort en djupare analys och du använder den relevanta faktan för att dra slutsatser och underbygga dina resonemang. Du förklarar hur delar hänger ihop och och bildar helheter och mönster och överför dessa till andra sammanhang.
Se samband
Eleven behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa som beskrivs i något led.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Ge förslag på lösningar
med konsekvenser för människa, natur och samhälle
Ger exempel på lösning
Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning
Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösningar
Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på olika lösningar.
Använda begrepp
Använder väl kända ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
På ett i huvudsak fungerande sätt. Använder oftast ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett relativt väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet oftast på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: