Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell 2071

Skapad 2017-04-26 15:50 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Den här skrivuppgiften går ut på att skriva en novell som utspelar sig i framtiden, närmare bestämt år 2071. Uppgiften har en liten koppling till romanen 1984 som skrevs av den brittiske författaren George Orwell 1948.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Den här skrivuppgiften går ut på att skriva en novell som utspelar sig i framtiden, närmare bestämt år 2071.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Den här skrivuppgiften går ut på att skriva en novell som utspelar sig i framtiden, närmare bestämt år 2071. Tillsammans med en klasskamrat ska du skriva två noveller på samma tema men med olika handling. Du påbörjar den ena novellen och klasskamraten den andra. Därefter skriver ni vartannat kapitel. Du skriver det sista kapitlet på den novell du påbörjade.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

 

Arbetsområdet inleds med en lektion där vi pratar kort om Orwells bok 1984 och sammanfattar varför den var/är så speciell och hur lätt/svårt det är att spekulera/fantisera om vad framtiden bär.

 

Vi tittar också på några klipp på nätet. Ett från 1984 då en reporter i Dokument Utifrån pratar om framtidens "hemdatorer" och hur han tror att det kommer att bli och ett från 1995 med Alexander Bard där han också pratar om framtiden på internet och siar om människans användande av det.

 

Sedan inleds skrivandet med en genomgång av följande:

Döp dokumentet till: Förnamn Efternamn 2071. Dela sedan dokumentet med din klasskamrat och med din lärare.

 

Följande ämnen ska era noveller på något vis skildra och ta upp:

 •         Miljö/klimat
 •         Maktfördelning
 •         Mänskliga rättigheter
 •         Teknik

 

I din novell ska det även finnas:

 •         två tydliga huvudkaraktärer
 •         en konflikt av något slag

Ni kommer skriva det sista kapitlet vecka 22.

Tänk på att vad du lärt dig om person- och miljöbeskrivningar, om styckeindelning och om dubbelteckningar, särskrivningar och dramaturgi. Ja, tänk på allt annat du lärt dig med!

Centrala begrepp

litteratur

berättande text

novell

kapitel

huvudkaraktär

stafettskrivande

dramaturgi

struktur

konflikt

författare

skribent

maktfördelning

diktator

dystopi

 

Kunskapskrav (för år 6)

 

Bedömning

Vi bedömer elevernas kunskaper enligt matrisen nedan för novellskrivande.

Utvärdering

Vid arbetsområdets slut gör varje lärare en utvärdering i klassen/gruppen o deras åsikter i:

* ämnet

* stafettskrivande

* sin egen insats

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Novell 2071

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utveckladhandling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: