Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läscirkel

Skapad 2017-04-26 15:54 i Njupkärrs skola Tyresö
Välj Lgr11 och koppla därefter mot önskade ämnen och skolår. Skriv sedan över denna text med din beskrivning av LPP´n. Spara utkast och publicera sedan din LPP.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska tillsammans läsa "Odd och frostjättarna" av Neil Gaiman.

Innehåll

1.Titel: Läscirkel

 

2. Rubrik: Odd och frostjättarna

 

3. Period:

v 10-18

4. Förväntat resultat

När perioden är slut förväntas du kunna:

  • Redogöra för handlingen och händelser i boken
  • Diskutera författarens budskap och kunna beskriva din upplevelse av läsningen

5. Examinationsuppgifter

För att visa vad du kan ska du:

  • Delta aktivt i diskussioner
  • Arbeta med de uppgifter du får

6. Bedömning/rättning av prestationer/resultat

För att klara kunskapskraven ska du:

  • Läsa med flyt
  • Visa grundläggande läsförståelse
  • Kunna diskutera bokens budskap och handling

 

För högre nivå ska du:

  • Läsa med mycket gott flyt
  • Visa mycket god läsförståelse
  • Kunna diskutera bokens budskap och handling på ett välutvecklat sätt

Matriser

Sv SvA
Tyresö Svenska år 4-6 Skolverksmodell UTAN indelning

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med **flyt** genom att använda lässtrategier på ett i **huvudsak fungerade** sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med **gott flyt** genom att använda lässtrategier på ett **ändamålsenligt** sätt
.Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med **mycket gott flyt** genom att använda lässtrategier på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt.
Läsförståelse
Genom att göra **enkla, kronologiska** sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med **viss** koppling till sammanhanget visar eleven **grundläggande** läsförståelse.
. Genom att göra **utvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med **relativt god** koppling till sammanhanget visar eleven **god** läsförståelse
Genom att göra **välutvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med **god** koppling till sammanhanget visar eleven **mycket god** läsförståelse.
Budskap & upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett **enkelt** sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett **utvecklat** sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra **välutveck­lade och väl** underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett **välutvecklat** sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till **viss** del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet **relativt väl**.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet **väl**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: