Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall: planering fritids Slottsvångsskolan

Skapad 2017-04-26 16:57 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola F
1. Kopiera mallen 2. Ändra rubriken och ingressbilden 3. Bevara rubrikerna men ändra innehållet 4. Koppla till relevanta delar ur läroplanen

Innehåll

Vad ska vi arbeta med:

Vilket kunskaps/lärandeområde handlar det om? Ex social kompetens, leken, skapande, m.m. Skriv en kort text om området.

 

Varför ska vi arbeta med det? 

Vad vill vi att eleverna ska ha möjlighet att utveckla/lära sig? Vilka förmågor vill vi att de ska får möjlighet att träna? Vilka mål har vi, både övergripande läroplansmål och konkreta mål? Skriv en kort text om varför vi ska arbeta med temat.

 

  

Hur ska vi arbeta med det:

Beskriv eller punkta upp metoder och/eller aktiviteter

 

 

Så här visar vi upp arbetet: 

Vad vill vi visa upp och på vilket sätt? Beskriv hur arbetet dokumenteras. Blir det en slutprodukt av något slag? Blir det fotografering längs vägen eller annan typ av dokumentation?

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: