Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i sjöar och vattendrag

Skapad 2017-04-26 17:08 i Östra skolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vatten har mycket stor betydelse för allt liv på jorden. Många växter och djur lever i eller vid vattnet i våra sjöar, hav och vattendrag. Du ska få upptäcka och lära dig mer om vilka dessa djur och växter är och hur de är anpassade till sina livsmiljöer. Du ska göra en fältstudie vid Ålsjön där du ska få studera fåglar och småkryp i vattnet.

Innehåll

Mål

När du har arbetat färdigt med det här avsnitten så ska du:
- kunna ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige
- kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö
- kunna ge exempel på hur människan kan påverka livet i en sjö
- kunna namnge några av de vanligaste fåglarna som lever vid vatten
- kunna namnge några fiskar
- veta hur en fisk är uppbyggd
- veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen
- kunna namnge några vattenlevande insekter
- känna till hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas

Elevernas önskemål

I undervisningen vill eleverna:
- jobba i grupper
- ta reda på fakta och redovisa
- vara ute i naturen och studera djur och växter
- se filmer

För att visa upp sina kunskaper vill eleverna välja mellan att:
- göra ett häfte
- svara på frågor skriftligt
- muntligt förklara och berätta
- göra en film
- kahoot
- rita bilder
- bildspel på datorn (ppt)
- skriva och spela upp en teater
- göra en affisch

Undervisning

För att nå dessa mål kommer du att:
- se filmerna: "Vassviken sjuder av liv", "Naturtyper: sötvatten", "Djurkoll: groddjur", "Djurkoll: sländor" och "Livet vid sjön"
- läsa texter ur boken "Koll på no 4" samt göra tillhörande arbetsuppgifter
- lyssna på din lärare som berättar och förklarar
- skriva texter i din arbetsbok och rita bilder
- diskutera olika begrepp och dess betydelse
- undersöka hur en fisk ser ut inuti
- göra en fältstudie vid Ålsjön där du kommer att håva vattendjur samt titta på fåglar

Bedömning

För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:
- diskutera i både stor och liten grupp där du får visa hur du kan resonera och visa förståelse 
- göra ett skriftligt test (med möjlighet till muntligt)
- delta aktivt i fältstudien och dokumentera

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- planera och genomföra systematiska undersökningar
- dokumentera dina undersökningar
- använda ämnesspecifika begrepp
- förklara samband

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: