Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Besök på biblioteket och högläsning/Mira

Skapad 2017-04-26 21:03 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Vi vill stimulera barnens språkutveckling och därför får alla barn gå till biblioteket för att låna böcker till förskolan, som vi sedan använder i högläsningsstunder.
Förskola
Vi vill stimulera barnens språkutveckling och därför får alla barn gå till biblioteket för att låna böcker till förskolan, som vi sedan använder i högläsningsstunder.

Innehåll

BAKGRUND

Kartläggning av barnens intressen

Utifrån vårt tema "Identitet och människors lika värde" har vi läst Tio små kompisböcker och Tio kompishäften om barnkonventionen. Barnen har lyssnat intresserat och vi har samtalat och reflekterat kring innehållet i böckerna både under och efter våra högläsningsstunder. Vi behöver nu förnya får litteratur för att vidga våra vyer och vårt språk och kommer därför att gå till biblioteket för att låna böcker tillsammans med barnen. 

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa"

Pedagogens syfte:

Barnen skall ges möjligheter till vidgade vyer och skapande av nya begrepp, dels genom själva biblioteksbesöket och dels genom den fantasivärld och den mångfald i språkligt uttryck som olika författare förmedlar. Högläsningen skall stimulera till dialog och reflektion barnen sinsemellan och mellan barnen och pedagogerna samt inspirera till nya lekar.

METOD - GENOMFÖRANDE

Barnen går till biblioteket i två mindre grupper (7-8 barn) tillsammans med två pedagoger. När vi kommit fram äter vi frukt utanför biblioteket i väntan på att det skall öppna. Vi pratar med barnen om hur vi beter oss och uppför oss inne på biblioteket och att vi visar hänsyn till andra besökare. Vi gör klart för barnen hur de hanterar böckerna och att de kommer att få låna en bok var, som vi sedan skall läsa tillsammans i förskolan. (Om det är kallt ute äter vi i stället frukten när vi kommit in i värmen.) När vi väl kommit in till barnavdelningen får barnen upptäcka och uppleva bibliotekets miljö och titta i böcker.

Böckerna vi lånat läser vi högt ur under högläsningsstunden. Vi förvarar böckerna i en låda och barnen får titta i dem vid andra tillfällen. Vi läser i två grupper för att främja ro och koncentration, Jenny för röda och blå grupperna i fantasirummet och Karin för gula och gröna grupperna i arbetsrummet. Vi läser en bok per dag och byter bok med varandra måndag-tisdag och onsdag-torsdag så att alla barn får höra samma bok och får samma referensmaterial.

DOKUMENTATION

Vi fotograferar barnen under besöket på biblioteket och under högläsningen. Vi fotograferar även det enskilda barnet och boken det valt och lägger in det i Unikum. Vi ber barnet berätta om "sin" bok efter att vi läst den och skriver in barnets ord i lärloggen.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar och reflekterar över processer som varit dels tillsammans med barnen och dels pedagoger emellan på våra avdelningsplaneringar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: