👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna civilisationer, antiken Grekland och antikens Rom

Skapad 2017-04-27 10:16 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3) Historia
Varför ska du lära dig om tidiga civilisationer? Även om detta var samhällen som fanns för väldigt länge sedan kan vi ha nytta och glädje av att veta saker om dem eftersom mycket som gjordes då fortfarande påverkar oss nu. T.ex. matematik, språk, olika sätt att bygga på, statsskick, stormakter och religion.

Innehåll

 

Forntiden och antiken!

 • Uppstart måndag v 40                                                                        
 •  Forntiden v 40                                             
 •  Antikens Grekland v 42                             
 • Antikens Rom v 46   

              

Vilken hjälp kommer du att få?

 

 • Du har hjälp av olika källor, t.ex. detta häfte och bokhäftena.

 • Du får hjälp av lärarens och dina klasskamraters respons.

 • Du får hjälp av EPA (enskild, par och all-respons) och SST (stödstrukturer)

 • Du får hjälp av dina egna erfarenheter och din förförståelse.

 

 

De stora frågorna:

 

Vilka blev konsekvenserna av att människor blev bofasta?

 

Vilka spår av antiken finns kvar än idag?

 

Kapitel 1

 

Forntida civilisationer, s 9-32 i ”Boken”

 

 • Varför gick människorna från att vara jägare och samlare till att bli bofasta?

 • Varför byggdes civilisationerna just där?

 • Likheter mellan världsdelarna.

 

 

 

Vi kommer jobba med följande uppgifter:

 

 • Begreppsförståelse – hur mycket kan du? Pröva själv först, sedan med en kamrat och till sist i grupp. Ta hjälp av boken eller uppslagsverk om du behöver.
 • Bit för bit

 • Vad säger jägaren till bonden?

 • Upptäckter och uppfinningar

 • En typisk högkultur

 • Vår kung måste försvaras!

 • Hur hänger allt ihop? (sambandskort)

 • Jämförelse mellan män och kvinnor under stenåldern

 • Några viktiga och kluriga varför-frågor

 • Skrivdags-Riktad skrivning

 

 

Kapitel 2

 

Antiken, s 35-72 i ”Boken”

 

 • Vad innebär antiken?

 • Vad är det för skillnad på greker och romare?

 • Vilka spår av antiken finns kvar idag och hur påverkar den oss?

   

 

Vi kommer jobba med följande uppgifter:

 

 • Begreppsförståelse antika Grekland
 • Bildanalys

 • Grekiska tänkare

 • OS – nu och då

 • Jämförelser Aten och Sparta

 • Den första demokratin

 • Några kluriga varför-frågor

 • Begreppsförståelse romarriket

 • Bildanalys Romulus och Remus eller personporträtt

 • Vill du bli kristen?

 • Tolv kluriga varför-frågor

 • Muntlig bedömning/inspelning – Antikens radioprogram

 

 

 

 

 

Matriser

Hi SO
Forna civilisationer och antiken

Hur och på vad bedömningen kommer att grundas

Enkel
Välutvecklad
Mycket välutvecklad
Begreppsförmåga
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. ____________________ Konkret: Du kan med hjälp använda de begrepp vi lärt oss på rätt sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. ____________________ Konkret: Du kan använda de begrepp vi lärt oss och gör det oftast på rätt sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. ____________________ Konkret: Du kan använda de begrepp vi lärt oss på rätt sätt.
Analysförmåga
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. ____________________ Konkret: Du har grundläggande kunskaper om forntiden och antiken, hur det såg ut, hur det förändrades genom tid. Du kan beskriva vilka orsaker och konsekvenserna var för förändringen från jägare till bonde samt antikens påverkan nu och då.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. ____________________ Konkret: Du har goda kunskaper om forntiden, hur det såg ut hur det förändrades genom tid. Du kan beskriva utvecklat vilka orsaker och konsekvenserna var för förändringen från jägare till bonde samt antikens påverkan nu och då.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. ____________________ Konkret: Du har mycket goda kunskaper om forntiden, hur det såg ut hur det förändrades genom tid. Du kan beskriva välutvecklat vilka orsaker och konsekvenserna var för förändringen från jägare till bonde samt antikens påverkan nu och då.