Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna

Skapad 2017-04-28 08:40 i Pionens förskola Bollnäs
Förskola
Under höstterminen kommer vi att arbeta med Babblarna eftersom vi märkt att det är ett material som fångar barnen. Fokus kommer ligga på språk men vi tänker att vi även kommer få in andra områden såsom matematik/teknik, rörelse, skapande, värdegrund, natur/miljö och för att få med barns inflytande kommer vi att under arbetets gång utveckla temat efter barnens behov och intressen. Vi hoppas på ett spännande och lekfullt äventyr tillsammans med Babblarna!

Innehåll

Nuläge

På vår avdelning kommer vi i höst att ha 15 barn i åldern 1-2 1/2 år.

Barnen har under vårterminen visat stort intresse för Babblarematerialet- figurerna, böckerna, sång/film mm, och många av barnen namnger Babblarna.

Vi kommer utefter detta att utveckla arbetet med Babblarna.

Mål

Vi vill främst att barnen ska utveckla språk och språkförståelse. 

Under arbetets gång kommer vi utveckla temat efter barnens behov och intressen för att även få in:

-Matematik/teknik

-Rörelse/motorik

-Skapande

-Värdegrund

-Natur/miljö

Syfte

Barnen ska få ett nyanserat talspråk och en god språklig grund att utgå ifrån.

God kommunikation underlättar för barns framtida lärande.

Genomförande

Vi introducerar figurerna en och en och pratar om deras kunskaper och egenskaper.

Bobbo står för motorik och rörelse.

Bibbis intresse är matematik/teknik.

Babba är vår språkbabblare.

Diddi gillar skapande.

Doddo står för normer och värden/värdegrund.

Dadda lär oss om natur och miljö.

Alla barn på vår avdelning kommer att delta efter sin egen förmåga. Vi kommer att använda oss av det material vi har, böcker, figurer, bilder, spel, sånger/ramsor, It tex appar. För att underlätta lärandet kommer vi även använda tecken som stöd.

Babblarna kommer vara med i planerade aktiviteter men också i vår vardagliga verksamhet. 

Temat kommer sträcka sig över hela Ht 2017, vi observerar och reflekterar kontinuerligt hur vi kommer vidare.

Dokumentation under lärprocessen

Arbetet kommer att dokumenteras fortlöpande med hjälp av kamera och Ipads. 

Alla pedagoger dokumenterar.

Ansvar

Alla pedagoger på avdelningen ansvarar för genomförandet av temat.

Uppföljning

På våra avdelningsplaneringar går vi igenom våra dokumentationer, vi reflekterar, och utifrån det vi ser planerar vi hur vi går vidare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: