Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Tryck

Skapad 2017-04-28 09:35 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 Fysik
Hur kommer det sig att man kan ligga på en spikmatta utan att det gör ont? Varför lägger man sig ned för att hjälpa en nödställd som fallit genom isen? Vad är anledningen till att vattentorn alltid är placerade på så höga platser? Detta är några exempel på frågor som du kommer att kunna diskutera när vi läser om tryck!

Innehåll

Mål

Syftet är att vi ska lära oss vad tryck är och hur det kan användas i olika sammanhang. Vi kommer att undersöka hur tryck förhåller sig olika mellan fasta, flytande och gasformiga ämnen. Vi kommer även att lära oss nya naturvetenskapliga begrepp och teorier som tillhör arbetsområdet. 

Vad ska vi lära oss?

 • Att kunna förklara vad tryck är och hur det uppstår
 • Att förstå hur trycker fungerar och förändras i fasta, flytande och gasformiga medium
 • Sambandet mellan tryck, kraft och area.
 • Sambandet mellan tryck och höjd i vätskor och gaser
 • Arkimedes princip samt kunna förklara vätskors och gasers lyftkraft
 • Hur trycket kan användas i olika vardagliga sammanhang som tex;
  • Vattentorn
  • Domkraft
  • Flygplan
  • Fartyg

Hur kommer vi lära oss?
Vi kommer att...

 • Ha genomgångar och föreläsningar
 • Utföra undersökningar på laborationer och simulationer
 • Diskutera kring uppgifter och demonstrationer
 • Se filmer och läsa texter som vi diskuterar
 • Arbeta med uppgifter och läroboken

Hur kommer det att bedömas?Bedömning sker utifrån kursplanen för fysik. Det är en allsidig bedömning där det muntliga, skriftliga och praktiska arbetet bedöms kontinuerligt under undervisningen. 

Med andra ord

 • Dina naturvetenskapliga kunskaper i arbetsområdet
 • Din förmåga att förmedla din kunskap och diskutera frågor i undervisningen
 • Din förmåga att reflektera och uttrycka dina tankar och argument på ett vetenskapligt sätt
 • Din förmåga att beskriva och förklara samband av det vi har lärt oss

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav Fysik

F
E
C
A
.Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om krafter, tryck och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om krafter, tryck och h andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om krafter, tryck och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: