Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Charmander Eld

Skapad 2017-04-28 09:39 i Förskola Klockarstugan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
På barnens egna initiativ är karaktären charmander nästa karaktär som ska utmana oss i vårt sätt att se på språk och naturvetenskap. Charmander ska inspirera oss att utveckla vår kunskap om eld.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen? Pokemon intresset håller i sig på vår avdelningen. Under de tidigare karaktärerna har ordförståelse och upptäckande av nya ord legat till grund. Den här gången kommer reflektion från en saga som heter "sagan om draken som inte kunde spruta eld" karakterisera fenomenet. Sagan kommer lyfta olika aspekter. Reflektion, återberättande kommer ligga till grund i sagan. Sagor läses varje dag på avdelningen och vi märker att intresset kring att få läsa för varandra och berätta är något som har ökat succesivt.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

Mål

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:


återberättar händelser och sagor

är delaktig i den pedagogiska reflektionen, bilder, texter.

ser vad som sker i experimenten.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

1. introducera scharmander - skriv ut en fyll  i bild - limma prasselpapper på svansen.

2. Hur blir eld? Vad är bra med eld? Vad är dåligt med eld? 1.1.2. mun, näsa och två ögon. Rita egen bild och alla ska genomföra rörelsen.
3. Experiment - tänd ljus i en lykta, sätt för ett lock.
Tepåse experiment - töm en tepåse..fäll upp den och tänd eld. Vad händer?

4. Sagan om draken som inte kunde spruta eld. Läs sagan och reflektera över begrepp i boken.

Förutsättningar - Tis-torsdag, utomhus, 3-5 år, 1 fsk-lärare och 1 barnskötare, 9-10.30.

Dokumentation - Fota upptäckandet i experiment, skriv barnens kommentar i reflektionerna med begrepp. 

Förberedelser, skriv ut bilder på eld; olika situationer. rita bild på numret 112.
experiment: lykta, ljus, lock och tändare. genomskinlig lykta så man ser vad som sker.
tepåse, tändare

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: