Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema samhället

Skapad 2017-04-28 09:40 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Varför vi betalar skatt eller vem stiftar lagarna i Sverige? Det är frågor vi skal hitta svar på i samhällskunskap det här läsåret.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi ska läsa om hur individen och samhället påverkar varandra.

Innehåll

Mål

Vi ska lära oss:

 • offentliga sektorn, kommun, landsting och stat.
 • privat och offentlig ekonomi.
 • demokrati och beslutsprocesser.
 • lagar och regler.
 • skyldigheter och rättigheter.
 • information och kommunikation.

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • lära oss vad kommun, landsting och stat är och gör.
 • lära oss om hur familjens, kommunens och statens ekonomi fungerar. 
 • lära oss om skillnaden på lagar och regler och vad det får för konsekvenser om man bryter om de.
 • lära oss om demokrati och beslutsprocesser. Vad kan vi vara med att besluta om etc.
 • resonera, analysera och granska samhällsfrågor inom ekonomi, lagar, regler och demokrati, som vidrör vår vardag.
 • jobba med informationens olika delar.
 • söka och ta del av information från tidningar, böcker och internet.
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna resonera om samhällsfrågor.
 • titta på filmer.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • resonera muntligt och skriftligt runt samhällsfrågor i anknytning till den offentliga sektorn, ekonomi, lagar, regler och demokrati.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: