👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2017-04-28 14:13 i Olandsskolan Östhammar
Kategorisering av växter och djur, vi kör detta i år7
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad vore vi utan naturen? Hur vore naturen utan oss? Här gäller det att samspela!

Innehåll

    Läromedel: Spektrum Biologi

                         

       GRUNDKURS

 

 1. Vi tittar på s 149 i läroboken tillsammans
 2. Genomgång och repetition av näringskedja, näringspyramid och näringsväv

Näringskedja och näringsväv. https://youtu.be/qtWc5t96xTM                                1.52

 1. Genomgång och repetition av fotosyntes och förbränning (cellandning)

Fotosyntes och cellandning, Schoolido: https://youtu.be/Vxd1Q0czQzc                0.47

Fotosyntes, Uppsala universitet: https://youtu.be/Cz68FQFs2eI                             2.40

 1. Genomgång Kolets kretslopp sid 142 – 143 i läroboken.

Kolets kretslopp, Magnus Ehinger: https://youtu.be/Slzn30py69Q                          4.13

 

 

Ekosystem, Magnus Ehinger: https://youtu.be/s_HWRIkehPg                                 8.14

 

 1. Du ska nu göra ett eget arbete med inlämning januari 2018.Grundkursen finns sammanfattad på sid 150 – 157. Här ska du redovisa dina kunskaper om samspelet i naturen med exempel, du ska kunna redogöra för begreppen individ, art, population näringskedja, näringsväv, konkurrens, naturligt urval, anpassning och ekologisk nisch
 2. För att nå E ska du också välja ett ekosystem som du beskriver utifrån dina grundkunskaper. ( Skog sid 158 – 161, Äng sid 162 – 163, Sjö sid 164 – 167, Hav sid 168 – 171.)

 

 1. För att nå högre än E arbetar du dessutom med ”Livsmiljöer i fara” sid 172 – 175 som en utökad del av grundkursen.

 

 

FÖRDJUPNING

 

 1. Vi tittar tillsammans på s 179 i läroboken.
 2. Genomgång av Människans påverkan på naturen och dess risker. Sid 180 – 185.

 

 

 1. För högre mål väljer du ett tema som du beskriver, diskuterar och söker fakta från flera källor. Växthuseffekten s 186 – 191, Ozonskiktet sid 192 – 193, Förorenad luft sid 194 – 197, Övergödning sid 198 – 200, Miljögifter och avfall sid 201 – 204. Oavsett vad du väljer ska du avsluta med att diskutera lösningar på det problem som du beskrivit och diskuterat. Börja med att använda ”Lösningar inom räckhåll” sid. 205 – 207.

Du kan sedan själv hitta filmklipp på YouTube. Använd gärna de adresser jag visat ovan och ange källan i ditt arbete. Uppsala universitet, Magnus Ehinger och Schoolido är pålitliga källor.

 

 

Du kommer att bedömas utifrån läroplanens kunskapskrav. T.ex. hur aktivt du deltar i diskussioner om temat och vilken kvalitet ditt inlämnade arbete har.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  C 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  A 9