Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering argumenterande text

Skapad 2017-04-29 07:47 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola F
Pedagogisk planering argumenterande text år 4.

Innehåll

Pedagogisk planering argumenterande text åk 4

 

Arbetsbeskrivning:

Vi kommer att studera argumenterande texter och deras särdrag t ex rubrik,

överdrifter, adjektiv och allitteration mm.

Sedan skriver vi en gemensam text och sedan en individuell text.

 

 

Vad ska jag som elev utveckla? (Konkretisering och syfte)

Jag ska:

 • Läsa argumenterande texter så att jag lär mig se och känna igen de typiska dragen i texten.
 • Utveckla min förmåga att skriva argumenterande texter.
 • Utveckla min förmåga att förstå hur en argumenterande text utformas och påverkar läsaren.

 

Kopplingar till läroplan

 Sv/sva  4-6   

 • Skriva strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och övningar.
 • Vi kommer att arbeta både i grupp och tillsammans med en kompis.
 • Läraren kommer att bedöma kontinuerligt under arbetets gång.

 

 

Bedömning (Kunskapskrav)

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Samarbeta
 • Ta ansvar för ditt arbete

 

 

Vi kommer att bedöma hur du skriver en argumenerande text:

 • Passande rubrik.
 • Använda adjektiv, språkliga överdrifter och allitteration mm.
 • Meningsbyggnad, skiljetecken och ords böjningsformer.
 • Om din text är effektiv och övertygar läsaren.

 

 

 

 

Matriser

Argumenterande text

Argumenterande text

--->
--->
--->
Tes
Texten har en otydlig tes.
Texten har en allmän tes.
Texten har en tydlig tes där den som skriver visar sin åsikt i frågan/ämnet. Texten innehåller uttryck som t.ex.: Jag tycker/anser... Enligt min mening...
Argument
Texten saknar argument
Texten har minst ett argument.
Texten har flera (ca 3) argument. Texten innehåller exempel, fakta eller egna upplevelser som stöder argumenten.
Avslutning
Texten saknar en avslutning.
Texten har en kort avslutning som t.ex. handlar om det sista argumentet.
Texten har en utförlig avslutning med: - en sammanfattning av alla argument. - det viktigaste argumentet lyfts fram. - tesen upprepas.
Språk
- Viss språklig variation - ordvalet uppvisar variation - meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
Förhållandevis god språklig variation - ordvalet är relativt varierat - meningsbyggnaden är relativ korrekt och relativt varierad
God språklig variation - ordvalet är passande och höjer kvaliteten - meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - viss säkerhet i stavning
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få fel i användning av skiljetecken - relativt få stavfel som inte stör läsningen
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med god säkerhet - få fel i användningen av skiljetecken - få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: